Díszoklevelek kiadásának rendje az Állam- és Jogtudományi Karon

A Szegedi Tudományegyetem Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló szabályzatban foglaltakra figyelemmel:

"24. § (1) A díszoklevél az Egyetem azon volt hallgatójának adományozható, aki diplomáját 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezte meg, életpályája alapján közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az Egyetem hírnevét öregbítette.

(2) A díszoklevél adományozásáról kérelem alapján az illetékes Kari Tanács dönt.

(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap.

(4) A díszoklevél átadására a karok rendelkezése szerint, ünnepélyes keretek között (tanévnyitó vagy diplomaátadó ünnepségen) kerül sor."


Ha 50/60/65/70 évvel ezelőtt a szegedi Állam- és Jogtudományi Karon szerezte meg diplomáját, és szeretne részt venni a díszoklevél átadó ünnepségen, az alábbi tennivalók szükségesek:

Az adott év május 15-ig az SZTE ÁJTK Dékáni Hivatala részére személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. I. emelet) vagy elektronikusan (e-mail: ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu) eljuttatni az alábbi dokumentumokat:


1. Prof. Dr. Balogh Elemér, dékán úrnak kérvény arról, hogy az igénylő 50/60/65/70 évvel ezelőtt szerezte meg a diplomáját, és szeretne díszoklevelet igényelni.


2. fénymásolat a diplomáról (oklevél fénymásolata és/vagy a korábban kiadott díszoklevél fénymásolata; nem kell hitelesíteni).


3. szakmai önéletrajz (10-15 mondat, munkahelyek, beosztások, tudományos fokozatok, szakvizsgák, elismerések, kitüntetések, egyéb).


4. személyes adatok: születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonos ill. e-mail elérhetőség.


5. diploma kelte, száma


Díszoklevél iránti kérelemhez adatszolgáltatási nyomtatvány LETÖLTHETŐ ITT

Minden tanév júniusi Kari Tanácsülése tárgyalja a díszoklevelek iránti kérelmeket.

Az ünnepélyes átadás pontos idejéről és helyszínéről a Dékáni Hivatal időben értesítést küld.

(A díszoklevél átadására általában szeptember 3. vagy 4. hetében (hétköznap) kerül sor.)

Kérjük, hogy díszoklevéllel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel forduljanak a Dékáni Hivatalhoz bizalommal!

Szeretettel várjuk minden Kedves Volt Hallgatónk jelentkezését!


SZTE ÁJTK Dékáni Hivatal elérhetőségei:

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. I. emelet
H-6701 Postafiók 454
Telefon: 62/544-197, 62/544-196
Fax: 62/544-204
E-mail:
ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 17. 16:45 - 21. 12:00
  III. International Week of Criminal Law / III. Internationale Woche des Strafrechts Szervező: ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete. 9 külföldi partneregyetemről (görög, német, tajvani, török, szerb, spanyol, olasz, román és orosz egyetemekről) érkeznek a karra jogászprofesszorok, akik a büntetőjog válogatott kérdéseiről tartanak előadásokat, valamint egy előre meghatározott témát (a tévedés szerepe a büntetőjogban) közösen dolgoznak fel a hallgatókkal jogösszehasonlító szeminárium keretében. Az intenzív hét végén kerekasztal-beszélgetést tartunk "Európa büntetőjoga 20 év múlva" címmel. A program angol és német nyelven folyik.
 • szeptember 26.
  14:30 - 16:00
 • szeptember 27.
  09:00 - 11:00
 • szeptember 28.
  11:00 - 12:30
 • szeptember 28.
  17:00 - 21:00