Díszoklevelek kiadásának rendje az Állam- és Jogtudományi Karon

A Szegedi Tudományegyetem Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló szabályzatban foglaltakra figyelemmel:

"25. § (1) A díszoklevél az Egyetem azon volt hallgatójának adományozható, aki diplomáját 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezte meg, életpályája alapján közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az Egyetem hírnevét öregbítette.

(2) A díszoklevél adományozásáról kérelem alapján az illetékes Kari Tanács dönt.

(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap.

(4) A díszoklevél átadására a karok rendelkezése szerint, ünnepélyes keretek között (tanévnyitó vagy diplomaátadó ünnepségen) kerül sor."


Ha 50/60/65/70 évvel ezelőtt a szegedi Állam- és Jogtudományi Karon szerezte meg diplomáját, és szeretne részt venni a díszoklevél átadó ünnepségen, az alábbi tennivalók szükségesek:

Az adott év május 15-ig az SZTE ÁJTK Dékáni Hivatala részére személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. I. emelet) vagy elektronikusan (e-mail: ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu) eljuttatni az alábbi dokumentumokat:


1. Prof. Dr. Balogh Elemér, dékán úrnak kérvény arról, hogy az igénylő 50/60/65/70 évvel ezelőtt szerezte meg a diplomáját, és szeretne díszoklevelet igényelni.


2. fénymásolat a diplomáról (oklevél fénymásolata és/vagy a korábban kiadott díszoklevél fénymásolata; nem kell hitelesíteni).


3. szakmai önéletrajz (10-15 mondat, munkahelyek, beosztások, tudományos fokozatok, szakvizsgák, elismerések, kitüntetések, egyéb).


4. személyes adatok: születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonos ill. e-mail elérhetőség.


5. diploma kelte, száma


Díszoklevél iránti kérelemhez adatszolgáltatási nyomtatvány LETÖLTHETŐ ITT

Minden tanév júniusi Kari Tanácsülése tárgyalja a díszoklevelek iránti kérelmeket.

Az ünnepélyes átadás pontos idejéről és helyszínéről a Dékáni Hivatal időben értesítést küld.

(A díszoklevél átadására általában szeptember 3. vagy 4. hetében (hétköznap) kerül sor.)

Kérjük, hogy díszoklevéllel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel forduljanak a Dékáni Hivatalhoz bizalommal!

Szeretettel várjuk minden Kedves Volt Hallgatónk jelentkezését!


SZTE ÁJTK Dékáni Hivatal elérhetőségei:

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. I. emelet
H-6701 Postafiók 454
Telefon: 62/544-197, 62/544-196
Fax: 62/544-204
E-mail:
ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • november 21.
  18:00 - 19:30
 • *
  november 28.
  14:00 - 17:00
  Ember-Gép-Jog szakmai koncepcióverseny hallgatók számára - 2018. november 28. Nevezni lehet: valamely, a technológia fejlődésével - várhatóan - kialakuló új típusú jogi probléma beazonosításával és lehetséges megoldásával foglalkozó témával. A versenytémák bármely jogághoz kapcsolódhatnak. A koncepcióverseny egyben prezentációs verseny is: a prezentációk formátuma az ún. Pecha Kucha (max 20 dia). További információk a versenyről, a prezentációs technikáról, a témákról a Kar és a meghirdető intézetek (Alkotmányjogi Tanszék - Bűnügyi Tudományok Intézete - Civilisztika Tudományok Intézete - Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet) honlapján.
 • november 29.
  09:30 - 10:15
 • november 30.
  10:00 - 16:30
 • november 30. 19:00 - december 1. 04:00

Legolvasottabb