Bezár

Rendezvények/Konferenciák

AIDP: Nagymúltú nemzetközi társaságban a magyar büntetőjogászok – végre megint

AIDP: Nagymúltú nemzetközi társaságban a magyar büntetőjogászok – végre megint

2022. május 04.
4 perc


2022. április 28-án Karsai Krisztina és Herke Csongor egyetemi tanárok kezdeményezésére újjáalakult a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság magyar nemzeti csoportja 24 fő részvételével, Szegeden. Az eseménynek a Bűnügyi Tudományok Intézete adott otthont, igaz, a rendezvény hibrid formátumban zajlott.

A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (Assotiation Internationale de Droit Pénal, AIDP) 1924-ben alapított tudományos társaság, egyben szellemi örököse az 1889-ben alapított német hasonló társaságnak (Internationale Kriminalistische Vereinigung). A magyar büntetőjogászi közösség már igen korán, az elődszervezet alapítását követő harmadik évben bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe. A magyar nemzeti csoport első elnöke Csemegi Károly volt.


Az AIDP célja eredetileg a büntetőjogi elvek egymáshoz közeledését, a bűncselekmények okainak tanulmányozását, valamint a bűncselekmények elleni fellépés módszereinek kidolgozását fogta át, s mára már majd egy évszázadon keresztül töretlenül munkálkodik: elnyerte az ENSZ támogatását is mint tudományos társaság és tagjainak a száma világszerte többezerre tehető. S ugyan célkitűzései nem változnak, de időről időre a konkrét témaköreit tekintve adaptálódik az aktuális kihívásokhoz: a 100 éves jubileumi kongresszus témája a mesterséges intelligencia a büntető igazságszolgáltatás lesz 2024-ben.

A magyar nemzeti csoport igen aktív volt a szocialista időszakig, a II. világháború után azonban majd három évtizedig ez a tudományos, ámde civil szerveződés is olyan burzsoá hagyománynak számított, amit nem lehetett folytatni. Majd aztán a hetvenes évekbeli enyhülés következtében és az MTA általi támogatás révén (igaz, nem a maihoz hasonló szervezeti formában, de mégis) feltámadt a magyar nemzeti csoport, és az AIDP alapításának 50. évfordulóját is Budapesten ünnepelte a társaság. Fontos elismerés volt ez a magyar nemzeti csoportnak, hiszen a társaság és tagjai ezáltal a vasfüggöny mögé jöttek ünnepelni – ez a kongresszus a magyar nemzeti csoport további tevékenységét az akkori hazai viszonyok között is igazolttá tette.


A rendszerváltást követően a magyar nemzeti csoport is újabb szintet lépett, mivel a tagságát jelentősen megnövelte és Wiener A. Imre vezetésével és Ligeti Katalin főtitkársága mellett 1999-ben ismét Budapestre hívták az AIDP kongresszusát – ami a hazai büntetőjogászok elismertségét és persze összességében véve az AIDP kongresszusokhoz méltóan a bűnügyi tudományok nagy ünnepét jelentette.

A magyar nemzeti csoport egészen a 2000-es évek végéig igen jelentős aktivitással működött, és a Fiatal Büntetőjogászok Fóruma is (az AIDP „Young Penalists” mozgalmának magyar testvére) több rendezvényt tartott, amely Fórumnak egyébként a mostani újjáalakulást kezdeményező professzorok is tagjai voltak. A társaságon belüli közösségi élet aztán intenzitását tekintve kb. egy évtizedre alábbhagyott, a vezetők közül sokan itthagyták a földi tudományokat, többen pedig visszavonultak vagy épp külföldre távoztak. Ennek a csendes és passzív időszaknak a végét jelenti a mostani elhatározás, azt tehát, hogy a magyar nemzeti csoport ismét felveszi az aktivitások fonalát – emiatt csak szünetként tekintenek az alapítók az elmúlt évekre.


AIDP_zoom_meeting_22.04.28._3


Az újjáalakuló csoport tagsága reprezentálja a magyar egyetemek büntetőjogi műhelyeit is, de a gyakorló büntetőjogászi szakmák képviselői is csatlakoztak az AIDP magyar nemzeti csoporthoz.

Ambrus István (ELTE), Bartkó Róbert (SZE), Békés Ádám (PPKE), Csemáné Dr. Váradi Erika (ME), Czine Ágnes (KRE), Dobrocsi Szilvia (ELTE), Fantoly Zsanett (SZTE), Fenyvesi Csaba (PTE), Gál István László (PTE), Herke Csongor (PTE), Jacsó Judit (ME), Jánosi Andrea (ME), Kanyuk Petra (DE), Karsai Krisztina (SZTE), Kis Norbert (NKE), Lichtenstein András (SZTE), Miskolczi Barna (LÜ), Molnár Erzsébet (SZTE), Nagy Anita (ME), Nogel Mónika (SZE), Ripszám Dóra (PTE), Róth Erika (ME), Törő Andrea (LÜ), Udvarhelyi Bence (ME).


Az alakuló ülés második felvonása az alapszabály elfogadásával, a tisztségviselők megválasztásával nemsokára folytatódik, figyelemmel arra, hogy ezekkel együtt lehet bejelentést tenni az AIDP elnökségénél, hogy formálisan is ismerje el a magyar nemzeti csoportot.


A csatlakozás egyébként bárki számára nyitott, érdemes az AIDP honlapját végigböngészni és a csatlakozási szándékot először itt bejelenteni:

aidp.hungary@gmail.com

 

A nemzetközi társaság elnöke jelenleg John Varvaele, álljanak itt az ő meghívó szavai:

„Az AIDP/IAPL nyitva áll mindazok előtt, akik a különböző országokban a büntetőjog tanulmányozásának szentelik magukat, vagy annak alkalmazásával foglalkoznak, és akik előmozdítják a jogalkotás és az intézmények fejlesztését egy humánusabb és hatékonyabb igazságszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében. Ezen túlmenően a diákokat és a fiatal büntetőjogászokat is szívesen látjuk Egyesületünkben, és az ő részvételükre külön tagsági kategóriát hoztunk létre.”


2022. május 18-án 26 taggal sikeresen megalakult az AIDP magyar nemzeti csoport, amelynek megválasztott tisztségviselői:

elnök - Prof. Dr. Karsai Krisztina, DSc

elnökhelyettes - Prof. Dr. Herke Csongor, DSc

titkár-kincstárnok - Dr. Molnár Erzsébet

fiatal büntetőjogász képviselő - Ripszám Dóra

Aktuális események

Kapcsolódó hírek