Bezár

Kutatás

A Bíróságok felvételt hirdetnek bírósági fogalmazói álláshelyekre

A Bíróságok felvételt hirdetnek bírósági fogalmazói álláshelyekre

2023. február 09.

Pályázati határidő: 2023. március 9. 16 óra 30 perc


plakat_birosagi_f.birosag


A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI

ÁLLÁSHELYEKRE

 

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ


2023. március 9.

16 óra 30 perc

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes
 • magyar állampolgár
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

 

MINTA az elfogadható hatósági erkölcsi bizonyítványról

 

MINTA_erkolcsi_b.

 

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!


Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

 

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

 • a pályázati feltételeknek megfelel és
 • a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet
 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
  • amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét
 • az önéletrajzát
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát
  • ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
  • ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

 

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a www.birosag.hu honlapról!

 

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
 • a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

 

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 

Hová kell benyújtani a pályázatot?


 • az Országos Bírósági Hivatalhoz
 • személyesen (1055 Budapest, Markó u. 9.) vagy postai úton (1363 Budapest Pf.: 24.)
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával
 • 1 példányban

 

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2023. március 9-én 16 óra 30 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 

Fontos időpontok

 

 • 2023. március 20. - írásbeli versenyvizsga
 • 2023. április 3-4. - szóbeli versenyvizsga
 • 2023. május 8. - a pályázatok elbírálásának határideje
 • 2023. június 5. - állások betöltése

 

Meghirdetett álláshelyek


Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

törvényszék

7

Balassagyarmati Törvényszék

törvényszék

1

Budapest Környéki Törvényszék

Budakörnyéki Járásbíróság

1

Érdi Járásbíróság

1

Szigetszentmiklósi Járásbíróság

1

Debreceni Törvényszék

Debreceni Járásbíróság

2

Egri Törvényszék

Egri Járásbíróság

2

 

Gyulai Törvényszék

Gyulai Járásbíróság

1

Szarvasi Járásbíróság

1

Kaposvári Törvényszék

törvényszék

1

Miskolci Törvényszék

Miskolci Járásbíróság

1

Ózdi Járásbíróság

1

Tiszaújvárosi Járásbíróság

1

Nyíregyházi Törvényszék

törvényszék

1

Pécsi Törvényszék

Pécsi Járásbíróság

2

Szegedi Törvényszék

Szegedi Járásbíróság

2

Szentesi Járásbíróság

1

Székesfehérvári Törvényszék

Székesfehérvári Járásbíróság

2

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

2

Kunszentmártoni Járásbíróság

1

Karcagi Járásbíróság

1

Szombathelyi Törvényszék

törvényszék

1

Sárvári Járásbíróság

1

Összesen

 

35

 

Illetmény

 

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

 

További információk

 

http://birosag.hu


A pályázati kiírás az alábbi linken elérhető (pdf)Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek