Bezár

Kutatás

2023_2024

Demonstrátori pályázat 2023/2024. tanév

Demonstrátori pályázat 2023/2024. tanév

2023. május 25.

Karunk arra legalkalmasabb nappali tagozatos hallgatói demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató-nevelő munkába, a tudományos kutatómunkába, s ez által is felkészíthetők hivatásuk színvonalasabb művelésére, illetve az oktatói (kutatói) pályára.


A pályázatot az illetékes tanszékhez, illetve intézethez elektronikusan kell benyújtani!

 

A demonstrátort - a tanszékvezető, illetve intézetvezető javaslata alapján – a Hallgatói Önkormányzat

egyetértésével, a Kar Dékánja bízza meg.


Demonstrátori megbízást a legalább 4 lezárt, kivételes esetben 2 lezárt félévvel rendelkező hallgató kaphat, akinek tanulmányi eredménye az előző két tanulmányi félévben legalább 3,51 (korrigált kreditindex) és a választott szakterületen jeles eredményt ért el, illetve nem záróvizsgázó hallgató.


Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.


A demonstrátor közvetlen feladatát - a tanszéki/intézeti diákköri felelős véleményének meghallgatásával - a tanszékvezető, illetve intézetvezető határozza meg.

A demonstrátor tevékenységét az illetékes tanszékvezető, illetve intézetvezető minősíti a következő fokozatok figyelembevételével:

 

  • demonstrátori feladatát kiválóan látta el,
  • demonstrátori feladatát jól látta el,
  • demonstrátori feladatát megfelelően látta el,
  • demonstrátori feladatát nem látta el.


A minősítést megbízási ciklusonként kell elvégezni.


A demonstrátori feladatok ellátása olyan önkéntes tevékenység, amely – többek között – támpontot kínál a demonstrátor leendő munkáltatója számára jelentkezése kedvező elbírálásához, és segítheti a demonstrátort abban, hogy az általa kiválasztott pályára kerüljön.


A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje (az illetékes Tanszékre/Intézetbe):

2023. június 23. (péntek)A pályázati űrlap az alábbi linkről letölthető (pdf).


A pályázati felhívás az alábbi linken elérhető (pdf).

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek