Bezár

Kutatás

Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány pályázati felhívás

Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány pályázati felhívás

2022. szeptember 19.

A Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának (a továbbiakban: ELTE ÁJK) egykori, fiatalon elhunyt tanítványa, Bárczi Zoltán emlékére pályázatot hirdet a róla elnevezett díj és az azzal járó pénzjutalom elnyerésére.

Az Alapítvány névadója az európai közösségi jogra specializálódott, posztgraduális képzések során mély elméleti ismereteket szerzett a témában, amelyen felül széles körű gyakorlati tapasztalattal rendelkezett. Dolgozott Brüsszelben, az Európai Bizottság Jogi Főosztályán, majd nemzetközi ügyvédi irodákban itthon és külföldön. Az alapítvány célja az európai integráció eszméjének előmozdítása, a névadó emlékének megőrzése, valamint a magyarországi jogi egyetemeken tanuló, az uniós jog területén mélyreható ismeretekkel bíró joghallgatók támogatása.


Pályázhat valamennyi magyarországi állam- és jogtudományi karon jelenleg tanuló, illetve 2022 tavaszán végzett joghallgató – ideértve a szakjogászi képzésben, jogi továbbképzésben részt vevő hallgatókat is –, aki kiemelkedő eredményt ért el az uniós jog elsajátításában.


A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét és elérhetőségét (e-mail címét, postacímét, telefonszámát, bankszámlaszámát), az oktatási intézmény megjelölését (amelyben tanulmányait folytatja/folytatta), a pályázat jeligéjét, a jelen felhívás mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakra tekintettel, valamint a melléklet szerinti nyilatkozatot kitöltve, külön dokumentumként csatolva;
  • az uniós jog bármely területét feldolgozó, 1-1,5 szerzői ív (40-60 ezer karakter) terjedelmű, lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel ellátott tanulmányt, a pályázó által választott jeligével ellátva.


A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a klaudia.iloczki@ajk.elte.hu e-mail címre.


Benyújtási határidő: 2023. június 30. (péntek).


A benyújtott pályázati tanulmányt az Alapítvány Kuratóriuma által kijelölt, egyetemi oktatókból álló háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A bírálat eredményéről a pályázók 2023 nyarán írásbeli értesítést kapnak.


A pénzdíj mértékét és a díjazottak számát az Alapítvány Alapító Okiratával összhangban évente a Kuratórium határozza meg. A Kuratórium több pályázót is részesíthet díjazásban. A fődíj összege 200 000 Ft. A Kuratórium emellett a szakmai zsűri javaslata alapján 100 000 Ft-os különdíj, illetve pénzdíjjal nem járó elismerő oklevél és emlékplakett odaítélésére is jogosult.


A pályázati felhívás az alábbi linken elérhető.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek