Bezár

Kutatás

Felhívása felsőoktatási intézmények 2023. évi Szép magyar beszéd verseny országos döntőjére

Felhívása felsőoktatási intézmények 2023. évi Szép magyar beszéd verseny országos döntőjére

2023. március 25.


A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2022/2023-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny országos döntőjét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.
A szövegmondó versenyek megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk a jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.
Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik az intézményi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.


A versenyfeladat:
A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20-21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.


A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:
a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.


Kérjük az illetékes tanszékeket, illetőleg a beszédművelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a versenyzők felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.


Az országos döntőt 2023. május 12-én (pénteken) rendezzük meg Esztergomban.


A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsőoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2023. április 28-ig szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyző(k) és a részt vevő tanár(ok) nevét. A regisztrációs űrlap elérhetősége: https://docs.google.com/forms/d/1fb_uogrRrn6K6oQa9JSlC5sBiTMPRukd78RWsCpT4d8/edit


A rendező intézmény a verseny részletes programját a jelentkezőnek közvetlenül küldi meg.
A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el (fonetikusok, beszédtanárok, előadóművész, kommunikációs szakemberek). Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10-15 fő) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak.


Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a kazinczy@btk.ppke.hu e-mail címen!


A Kazinczy-verseny felhívása az alábbi linken elérhető.


PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ
Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság
Anyanyelvápolók Szövetsége

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek