Bezár

Kutatás

Pályázati felhívás KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJRA

Pályázati felhívás KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJRA

2023. február 07.

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
KÉPZÉSEKÉRT, ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOKÉRT ÉS TUDOMÁNYDIPLOMÁCIÁÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG


Pályázati felhívás
A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet
A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló
241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján
a 2023. évre szóló
KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJRA


1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA


Az ösztöndíj célja a névadójának szellemiségét követő Collegium Hungaricumokban, valamint egyéb helyszíneken

 • a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékei tanulmányozásának elősegítése
 • az írott és tárgyi emlékek feltárása, megóvása, illetve a forráskiadásukat szolgáló könyvtári, múzeumi, kézirat- és levéltári, valamint „oral history” tárgykörébe tartozó kutatások támogatása;
 • kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak elősegítése; -
 • a gyűjteményi alapú hungarika anyagok szisztematikus feltárásának, azokról tételes jegyzék és – lehetőség szerint – másolat készítésének, illetve a vonatkozó forrásanyagok számbavételének támogatása;
 • a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának előmozdítása;
 • a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében a kultúra- és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerekre) tanulmányozásának elősegítése;
 • a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.

2. AZ ÖSZTÖNDÍJ KIEMELT TÉMÁI

Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kulturális diplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, elsősorban a Collegium Hungaricumokkal rendelkező országokban, valamint egyéb helyszíneken történő levél-, kézirat- és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárás és hungarológiai kutatások céljából.

A pályázati célok között kiemelten szerepelnek az olyan, ún. intézményi–gyűjteményi alapú hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjteményrész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak, és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek. E jegyzékek a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum kutatószolgálatainál, a kutatási segédletek között kerülnek elhelyezésre, nyilvánosan hozzáférhetők, segítik a kutatók jövőbeli felkészülését, a kutatóutak további tervezését.

Ebben a pályázati ciklusban a következő Collegium Hungaricumokban igényelhető térítésmentesen szállás a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében: Bécsben, Belgrádban, Berlinben, Párizsban és Rómában.

Pályázatot lehet továbbá benyújtani az alábbi kutatási helyszíneken és témákban a közgyűjtemények és külképviseletek által megfogalmazott javaslatok alapján:

Amerikai Egyesült Államok:
 • Gabriel Astrik, az 1952-től 1975-ig a Notre-Dame Egyetem (Indiana) Középkori Intézet igazgatója anyagának feltárása
 • Magyar vonatkozású anyagok, hagyatékok feldolgozása
Ausztria:
 • A bécsi a Fideikomissions bibliothek iratállományának feltárása
 • A ruszti lutheránus könyvtár és kézirattár iratállományának feltárása
 • 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Belgium:
 • A gyermekvonatok, az első világháború utáni belga-holland összefogás keretében megvalósuló segítő akciók belgiumi történetének tanulmányozása
 • a Magyar Ház levéltárában az 1956-os menekültek szerveződésének tanulmányozása, a Margit-kör
 • Az antwerpeni zsidó közösség magyar kötődésének kutatása oral history alapján
 • A belga részvétel Buda felszabadításában, a brüsszeli Buda híd felépítése
Csehország:
 • A csehországi kastélykönyvtárak könyv- és kéziratanyagának feltárása
 • A dinasztikus cseh-morva-magyar kapcsolatok a középkor korai időszakától kezdve, illetve a nemesség politikai és családi kapcsolatai a 16-18. században
 • 19-20. századi szellemi és kulturális kapcsolatok
 • Kutatás Prágában a Státní oblastní archiv v Praze közgyűjteményben
 • Kutatás Brnoban a Moravský Zemský Archiv V Brně közgyűjteményben
 • az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
 • Magyar vonatkozású újkori anyagok, hagyatékok feldolgozása
 • Kastélykönyvtári kutatások (magyar vonatkozású anyagok)
Egyesült Királyság:
 • Az Egyesült Királyságban fellelhető magyar vonatkozású iratanyagok feltárása, kutatása
Finnország:
 • a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ Helsinki iratállományának feltárása
Hollandia:
 • Személyi hungarikumok feltárása a kezdetektől az 1850-ig terjedő időszakra vonatkozóan
Horvátország:
 • Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Kanada:
 • Magyar életművek, hagyatékok részletes feldolgozása
Kazahsztán:
 • Kazahsztán területére hurcolt magyar hadifoglyok és internáltak emlékeinek kutatása
Lengyelország:
 • A középkor óta élénk lengyel-magyar kapcsolatok dokumentumai a huszadik századig a varsói, krakkói vagy egyéb városi levéltárakban, továbbá szisztematikus forrásfeltárások kézirattárakban és levéltárakban
 • A kezdetektől 1850-ig terjedő időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Németország:
 • A kezdetektől 1850-ig terjedő időszakra vonatkozóan személyi hungarikumok feltárása
Olaszország:
 • A római Collegium Hungaricum 1958 és 2016 közötti archív iratanyagának feltárása
 • Az olasz levéltárak és könyvtárak magyar vonatkozású anyagainak feltárása, különös tekintettel a nápolyi levéltárban és a padovai levéltárban található anyagokra
Oroszország:
 • Az Orosz Nemzeti Könyvtár hungarika-vonatkozású térképeinek feltárása
Románia:
 • Az I. világháború, az 1918–1919-es forradalmak, valamint a háborút követő impériumváltás társadalmi, gazdasági, politikai következményei Erdélyben; az ottani magyarság mindennapi életére gyakorolt hatása a témára vonatkozó levéltári források feltárásával és feldolgozásával
 • A 20. századi erdélyi impériumváltások (1918/1920, 1940, 1944/1945) lokális, azaz települések és kisrégiók szintjén történő vizsgálata levéltári források alapján
 • A két világháború közötti és a szocializmus évtizedei alatti erdélyi magyarság sorsának vizsgálata személyes források – naplók, levelezések, visszaemlékezések – alapján
 • Erdély történetére vonatkozó kutatások a kezdetektől napjainkig bármely romániai levéltárban vagy más közgyűjteményben
 • Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Skandináv államok:
 • Személyi hungarikumok feltárása a kezdetektől 1850-ig terjedő időszakra vonatkozóan
Svájc:
 • Svájcban fellelhető hungarika-vonatkozású iratanyagok feltárása.
Szerbia:
 • Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Szlovákia:
 • Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Szlovénia:
 • Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Törökország:
 • Az isztambuli levéltárak és könyvtárak magyar vonatkozású anyagainak feltárása
Ukrajna:
 • A kezdetektől 1850-ig terjedő időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Vatikán:
 • a zsidóság 20. század első felében történt magyarországi üldöztetésével kapcsolatos levéltári anyagok feltárása
Több országban:
 • Nem latin betűs hungarikatérképek kutatása

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

Az ösztöndíj 1-2 hónap kutatási időszakra pályázható a 2023-as naptári éven belül, amely a hazaérkezés dátumát is magában foglalja. A kint tartózkodás időtartamának megbontására nincs lehetőség.

Az ösztöndíj tartalma:
a) Az alapösztöndíj mértéke 300.000 Ft/hó.
b) Ezen felül az ösztöndíjas a kutatás helyszínétől függően differenciáltan megítélhető ösztöndíjban részesül (a bizottság döntése alapján).

Kutatási helyszín 1 hónapra 2 hónapra
Szomszédos országok (Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) 160.000 Ft 260.000 Ft
Európa egyéb államai 350.000 Ft 500.000 Ft
Amerika, Ázsia, Ausztrália, Afrika államai 600.000 Ft 800.000 Ft

Az ösztöndíjat a KKM egyösszegben, forintban, átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra a szerződéskötést követően, a kiutazás megkezdése előtt 5 munkanappal. Készpénz vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
Az ösztöndíjon felül a KKM semmilyen kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjasok részére.

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki:
 • mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
 • vállalja, hogy kint tartózkodása alatt – amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, ahol Collegium Hungaricum működik – az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart;
 • korábban elnyert és felhasznált Klebelsberg Kuno-ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett. Az ösztöndíj akkor nyerhető el újra, ha az ösztöndíjas a korábbi ösztöndíjas periódushoz kapcsolódó beszámolóját a bírálóbizottság kiválóan megfeleltre értékelte. (Ezért amennyiben a pályázó a 2022-es évre részesült Klebelsberg Kuno-ösztöndíjban, beszámolóját be kell nyújtania soron kívül, 2023. február 10-ig e-mailen a klebelsberg@mfa.gov.hu címre.)
A Klebelsberg Kuno-ösztöndíj támogatást nyújt a külföldi kutatómunka ideje alatt, de nem feltétlenül fedezi az ösztöndíjas kint tartózkodásakor felmerülő összes kiadását, ezért szükség lehet egyéni kiegészítő forrásokra is. A pályázók jelentkezésük benyújtásával vállalják, hogy a fogadó országban felmerülő költségeiket fedezik, azaz megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek ahhoz, hogy saját hozzájárulásukkal kiegészítsék az ösztöndíj összegét.

Nem nyerhet ösztöndíjat az, aki:
 • a megpályázott időszakot közvetlenül megelőzően két alkalommal részesült Klebelsberg Kuno-ösztöndíjban,
 • a megelőző ösztöndíjának beszámolójára a bizottság nem kiválóan megfelelt értékelést adott,
 • a 2023-as évben felhasználásra kerülő, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által nyújtott támogatásban, Collegium Hungaricum (CH), Eötvös- vagy egyéb magyar állami, külföldi kutatómunkára irányuló ösztöndíjban részesül a Klebelsberg-ösztöndíjra benyújtott kutatási témában.

5. PÁLYÁZATI ANYAG

A pályázati anyagnak - az alábbi sorrendben - tartalmaznia kell a következő dokumentumok egy példányát:

A. a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot (word és aláírt pfd vagy jpg formátumban);
B. a munkáltató/kutatóhely hozzájáruló nyilatkozatát (aláírt pfd vagy jpg formátumban), amely igazolja a pályázó ösztöndíj idejére való távolmaradásának tudomásul vételét. Amennyiben a pályázó nem áll munkaviszonyban vagy nem fog munkaviszonyban állni az ösztöndíj időszaka alatt, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell feltüntetnie. PhD hallgatók a doktori iskola vezetőjének vagy a kutatás vezetőjének nyilatkozatát nyújtsák be. Nyugdíjasként nem kell nyilatkozatot benyújtani.;
C. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó magyar nyelvű életrajzát;
D. vagy a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányok másolatát, vagy – amennyiben nincs tudományos fokozata – mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevelének másolatát, illetve idegen nyelvű dokumentumok esetén ezeknek a pályázó által elkészített magyar fordítását, amelyen aláírásával igazolja, hogy a fordítás tartalma megegyezik az eredetivel;
E. nyelvtudás igazolására akkor van szükség, ha a pályázó idegen nyelvű okiratokat kíván kutatni;
F. a pályázó publikációinak jegyzékét, amennyiben vannak;
G. a korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló — a tervezett kutatások témáját, célját, helyszínét (város, intézmény), formáját és idejét tartalmazó, legfeljebb 3 oldalas — kutatási tervet. A kutatási terv elején külön bekezdésben térjen ki arra, hogy az ösztöndíj által támogatott kutatása során vállalja-e az intézményi alapú jegyzékkészítést;
H. két, a kutatási terület elismert szakemberétől származó eredeti ajánlólevelet. Az egyik ajánlólevél helyett – amennyiben a külföldi intézet, amelyben a pályázó kutatni kíván, fogadólevelet kér - a pályázó benyújthatja az intézet fogadólevelének színes másolatát is. Amennyiben az ajánlólevél vagy a fogadólevél idegen nyelvű, magyar fordítását kérjük a levelekhez csatolni. (A fordítást a pályázó is elvégezheti, majd igazolja aláírásával, hogy a fordítás tartalma megegyezik az eredetivel). A pályázó – hivatali összeférhetetlenség miatt – a külföldi magyar intézetek, magyar intézeti levéltárak munkatársaitól származó ajánlólevelet nem nyújthat be! Az ajánlólevelet maga az ajánló küldi el e-mailben az ösztöndíjazó részére a Klebelsberg@mfa.gov.hu e-mail címre. A pályázók által beküldött ajánlásokat nem fogadjuk el.
I. Levéltári, kézirattári és muzeológiai kutatási pályázatok esetében a fentieken kívül csatolni kell: levéltári feltárás esetén a Magyar Nemzeti Levéltár, könyvtári feltárás esetén az Országos Széchényi Könyvtár, kézirattári feltárásnál mind az Országos Széchényi Könyvtár, mind a Magyar Nemzeti Levéltár, múzeumi anyaggyűjtés esetén pedig a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a pályázó – hasonló prioritású korábbi kutatómunka esetén – beszámolási kötelezettségének eleget tett, valamint arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén, azaz hungarikakutatásnak minősül. Az igazolás beszerzésének eljárásrendje az alábbi címeken érhető el:
www.mnl.gov.hu/hungarika.html

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat benyújtása:
A pályázati anyagot elektronikusan kell benyújtani az alábbiak szerint:

2023. február 16. déli 12.00 (CET) óráig a Klebelsberg@mfa.gov.hu címre kell megküldeni. A szöveges dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban, az oklevelek elektronikus másolatát .jpg vagy .pdf formátumban – maximum 5 MB terjedelemben – kell csatolni.
A pályázati csomagot kérjük hiánytalanul összeállítani. A formailag hibás és hiányos pályázatokat a bizottság érdemi elbírálás nélkül visszautasítja.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

Ösztöndíjban részesülhet az,
 aki a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul benyújtotta,
 megelőző ösztöndíja eredményeként benyújtott beszámolója kiválóan megfelelt értékelést kapott.
A pályázatokat a bizottság tagjai a pályázati anyag alapján értékelik. A bizottság az ösztöndíj odaítélésére vonatkozó javaslatát egyszerű szavazattöbbség alapján teszi meg - szavazategyenlőség esetén az elnök dönt -, majd a javaslata alapján a miniszter hozza meg döntését az ösztöndíjak odaítéléséről.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek