Bezár

Szakirányú továbbképzés

Európai büntetőjogi szakjogász

Európai büntetőjogi szakjogász

2022. május 01.
2 perc

Tanterv: Európai büntetőjogi szakjogász képzési terv (pdf)


A képzés célja A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, amely az európai büntetőjog témaköréhez köthető. Egyrészt az európai büntetőjoggal (anyagi és eljárási jog) összefüggő átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, másrészt annak egyes részterületeire vonatkozó ismeretek átadása, különös hangsúlyt fektetve az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelméhez kapcsolódó kérdésekre. A képzés során az európai büntetőjog történetére, alappilléreire, elsődleges jogforrási kereteire, a büntetőjogi alapjogok és alapelvek európai büntetőjogban betöltött szerepére, a büntető anyagi jogi jogharmonizáció alapjaira, az uniós dimenziójú bűncselekmények elleni fellépésre, a kölcsönös elismerés elvére és azon alapuló jogintézményekre, a büntető eljárásjogi jogharmonizáció, valamint az igazságügyi és rendőrségi bűnügyi együttműködés és az európai büntetőjog intézményrendszerére vonatkozó ismeretek kerülnek átadásra. A vonatkozó uniós szabályozási keretek és jó gyakorlatok megismerése mellett a speciális kompetenciák között a hazai és uniós jó gyakorlatokba, valamint pénzügyi érdekekkel kapcsolatos büntetőjogi fellépés (uniósszintű) gyakorlatába is betekintést kapnak a hallgatók.
A képzés szakmai vezetője Prof. Dr. Karsai Krisztina, DSc, intézetvezető egyetemi tanár
Végzettség Európai büntetőjogi szakjogász
A képzési idő 2 félév
Képzés jellemzője levelező tagozatú képzés, őszi - tavaszi féléves rendszerben
Önköltség jelenlegi összege 210.000 Ft/félév
A felvétel előfeltétele jogász szakképzettséget igazoló oklevél

Jelentkezési határidő

Jelentkezés módja

A képzés kezdete

2024. augusztus 20.
Modulo űrlapon
2024 szeptember
Felvilágosítás

Bűnügyi Tudományok Intézete

6721 Szeged, Bocskai 10-12.

Telefon/Fax: +36 (62) 544-501

E-mail: buntetojog@juris.u-szeged.hu

Egyéb információk A képzési hely Szeged, a tanórák időpontja jellemzően péntek és szombat. A foglalkozások formája előadás és gyakorlat a képzési terv szerint. A képzés önköltséges, az önköltség összegét a jogszabályok keretei között a Kar évente állapítja meg.
Jelentkezés Modulo űrlapon
Modulo űrlap kitöltési útmutató

Aktuális események

Kapcsolódó hírek