Bezár

Szakirányú továbbképzés

Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó

Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó

2010. március 23.
2 perc
 

szakirányú továbbképzés

 

Képzési terv


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban az amerikai jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. Ebben jelentős segítséget nyújtanak az amerikai partneregyetemekről (University of Toledo, University of Baltimore) érkező külföldi vendégprofesszorok, valamint a jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező egyéb vendégoktatók (akik a salzburgi székhelyű Center for International Legal Studies elnevezésű non-profit szervezet által koordinált „Senior Lawyers Program” keretében megítélt oktatói ösztöndíj segítségével tartózkodnak Szegeden).

A szakirányú továbbképzés keretén belül ugyancsak jelentős hangsúlyt kapnak az Idegennyelvi Lektorátussal közösen kidolgozott, és a jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező lektorátusi oktatók által tartott nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátíthatják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, ezzel is biztosítva, hogy az alapozó tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák munkájuk során.

A képzés ily módon ötvözi az angolszász jogrendszerek, azon belül az amerikai jogrendszer analitikus, gyakorlat közeli szemléletmódjának, másrészt a hazánkban továbbra is keresett jogi szakfordítói képzésnek az előnyeit. Ennek eredményeként a képzés a hazai piacon hiánypótló szerepet tölt be, és a jogász végzettségű résztvevők számára az angol jogi nyelv alkalmazását (bármilyen formában) megkövetelő munkalehetőségek nyílhatnak meg.

A képzés szakmai vezetője:

Dr. Mezei Péter, egyetemi docens

Végzettség

Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó

(Basics of Common Law and English Legal Translation)

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

Levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben, a képzési hely: Szeged. A tanórák időpontja jellemzően péntek délután és szombat délelőtt (alkalmanként kb. 8-10 óra), esetenként vasárnap délelőtt (max. 5 óra), félévente kb. 7-8 hétvége.

Önköltség jelenlegi összege

180.000.- Ft/félév

A felvétel előfeltétele

Gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen, avagy az igazgatási képzési ág alapképzésében szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területen, illetve a képzési ágakban szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.
További feltétel az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú angol nyelvismeret.

Jelentkezési határidő

2024. augusztus 20.
A képzés kezdete
2024 szeptember

Felvilágosítás

SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Összehasonlító jogi Intézet

6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.

telefon/fax: 62/544-300

Kapcsolattartó: Dr. Harkai István
e-mail: oji@juris.u-szeged.hu

honlap: http://www.oji.u-szeged.hu

Jelentkezés
Modulo űrlapon
Modulo űrlap kitöltési útmutató


Aktuális események

Kapcsolódó hírek