Bezár

Szakirányú továbbképzés

Családjogi szakjogász

Családjogi szakjogász

2010. március 19.
2 perc
 

szakirányú továbbképzésA képzés célja

A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban a gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, valamint a szociális területen dolgozó, továbbá e területeken jogi képviseletet vagy más jogalkalmazói tevékenységet ellátó jogászok továbbképzése, a gyermekvédelmi törvénynek megfelelő családjogi és más határtudományi, valamint nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. A bontóperek, gyermek elhelyezési, gyermektartási és egyéb családjogi perek jogi képviseletét ellátó jogászok továbbképzése.

A családjog és gyermekvédelem törzsanyagának (szakirodalmának, hatályos hazai és nemzetközi joganyagának) és jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete.

A családjoghoz, illetve a gyermekvédelemhez kapcsolódó jogterületek (polgári jog, polgári eljárásjog, közigazgatási jog stb.) témával összefüggő részeire vonatkozó joganyag és jogalkalmazási gyakorlat ismerete.

A képzés ismeretet nyújt a gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény, az egyéb családjogi tárgyú nemzetközi egyezmények, valamint a nemzetközi magánjogi kódex családjogra utaló szabályairól, a családjog határtudományainak (pszichológiai, pszichiátriai, szociológiai) főbb kapcsolódó területeiről, illetve az alternatív konfliktuskezelő eljárásokról.

A képzés szakmai

vezetője

Dr. Hegedűs Andrea PhD, egyetemi docens

Oklevélben szereplő

végzettség

Családjogi szakjogász

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben,

a képzési hely: Szeged

a tanórák időpontja félévente kb. 7-10 hétvége, péntek délután és/vagy szombat délelőtt/délután.

Önköltség jelenlegi összege

190.000.- Ft/félév 4. félév: 130.000 Ft

A részvétel feltétele

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség.

Felvételi vizsga nincs.

Jelentkezési határidő

Jelentkezés módja

A képzés kezdete

2024. augusztus 20.

Modulo űrlapon

2024. szeptember

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat

Kapcsolattartó/szakfelelős

Civilisztikai Tudományok Intézete

Szakfelelős: Dr. Hegedűs Andrea PhD, egyetemi docens

6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. I. emelet

tel./fax.: 36/62-544-027

e-mail: civilisztika@juris.u-szeged.hu

Jelentkezés

Modulo űrlapon

Modulo űrlap kitöltési útmutató

 


 Csaladjogi_szakjogasz_mintatanterv_2022-2023

 

 


Aktuális események

Kapcsolódó hírek