Bezár

Szakirányú továbbképzés

Összehasonlító szellemi tulajdonvédelmi szaktanácsadó

Összehasonlító szellemi tulajdonvédelmi szaktanácsadó

2020. január 17.
2 perc

szakirányú továbbképzés


Képzési terv


A képzés célja

A képzés célja olyan szakértők képzése, akik a már meglévő elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi szellemi tulajdonvédelem és az azzal határos jogterületek joganyagát, értik az európai uniós és a nemzetközi, illetve mintaadó nemzeti jogok működési mechanizmusait. Felismerik, hogy meghatározott, nemzetközi vonatkozású gazdasági viszonyok között mely szabályozók alkalmazhatók, valamint munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek.

A képzést olyan szakembereknek ajánljuk, akik a szellemi tulajdonvédelem alapvető és speciális, részletkérdéseivel is meg akarnak ismerkedni, s a szerzett ismereteket munkájukban kívánják felhasználni.

A végzettséget megszerző szaktanácsadók a saját, szellemi tulajdonvédelmet élvező produktumokat létrehozó szakterületeiken (pl. mérnöki, gyógyszerész stb.) tisztában lesznek a szellemi tulajdonvédelem jogi intézményrendszerével. A végzettség szellemi tulajdonvédelemmel foglalkozó ügyvédi és szabadalmi irodáknál, hivataloknál, jogalkotói és jogalkalmazói szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, érdek-érvényesítési szervezeteknél biztosíthat elhelyezkedést.

A képzés szakmai vezetője:

Dr. habil. Mezei Péter, egyetemi docens

Oklevélben szereplő végzettség

Alapszintű összehasonlító szellemi tulajdonvédelmi szaktanácsadó

(Specialisation in Comparative Intellectual Property Law)

A képzési idő

2 félév

Képzés jellemzője

Nappali tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben.

A képzési hely: Szeged.

A tanórák nappalis képzési rendben, heti rendszerességgel kerülnek megtartásra.

Önköltség jelenlegi összege

180.000.- Ft/félév

A részvétel feltétele

Informatikai, műszaki, orvos- és egészségtudományi (csak mesterfokú oklevéllel), természettudományi képzési területen szerzett oklevél.

Államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú (B2) angol nyelvismeret.

Jelentkezési határidő

Jelentkezés módja

A képzés kezdete

2024 augusztus 20.

Modulo űrlapon

2024 szeptember

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga-bizonyítvány

Kapcsolattartó/szakfelelős

SZTE ÁJK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

Kapcsolattartó és szakfelelős: Dr. habil. Mezei Péter, egyetemi docens

6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.

tel./fax.: 36/62/544-300

e-mail: mezei.peter@szte.hu

Jelentkezés

Modulo űrlapon

Modulo űrlap kitöltési útmutató

Aktuális események

Kapcsolódó hírek