A Doktori Iskoláról


A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2002-ben alakult. Az ezt megelőző időszakban, 1994-től egyéni doktori képzés folyt a karon.

A Doktori Iskola az érdeklődőknek összesen 9 különböző doktori programban nyújt lehetőséget doktori tanulmányok és kutatás folytatására. A programokat programvezetők irányítják, az egyes programokon belül témavezetők segítik a doktori hallgatókat kutatásaikban. A doktori témavezetők száma magas, a neves egyetemi tanárok mellett a nagy tapasztalattal rendelkező docensek és a docensek ifjabb generációja is ellát témavezetői feladatokat. Minden érdeklődőnek tudunk a témaválasztásának megfelelő konzulenst biztosítani.

A doktori programok, a meghirdetett kutatási témák széles tudományos területeket ölelnek át. Ezért nemcsak a jogász szakon, hanem a közigazgatási, a munkaügyi vagy társadalombiztosítási, a nemzetközi tanulmányok vagy politológia mesterképzésein végzetteket is fogadni tudjuk, ha valamelyik felkínált kutatási terület mellett kötelezik el magukat.

 

Az állami ösztöndíjas hallgatók mellett évről évre egyre nagyobb számban kezdik meg doktori tanulmányaikat a munkaerőpiacon jelenlévő, költségtérítéses hallgatók. A nyugat-európai trendeknek megfelelően a magyar munkaerőpiacon is egyre nagyobb értéke és jelentősége van és lesz a komoly szakmai befektetéssel elért PhD-fokozatnak, úgy az állami, mint a magánszférában.

 

A Doktori Iskolában idegen nyelvű doktori képzés is működik, melyben külföldi hallgatóknak is lehetőséget biztosítunk a fokozatszerzésre. Itt nemcsak a Doktori Iskola oktatói, hanem időnként neves külföldi vendégprofesszorok is tartanak idegen nyelvű (jellemzően angol nyelven) kurzusokat.