Társadalomtudományi Doktori Tanács (TTDT)

A Társadalomtudományi Doktori Tanács (TTDT) a társadalomtudomány tudományterületen működő doktori iskolák (így az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola) doktori ügyeiben eljáró testület. A TTDT dönt például az állami ösztöndíjas felvételi keret elosztásáról a doktori iskolák között, a doktori képzésbe való felvételről, a kreditelismerésekről, a fokozatszerzési eljárás megindításáról vagy a bíráló bizottságok összetételéről, a hivatalos bírálók személyéről. A TTDT tesz javaslatot az Egyetemi Doktori Tanácsnak (EDT) a doktori fokozat odaítélésére.

 

A Társadalomtudományi Doktori Tanács összetétele


elnök:
Prof. Dr. Voszka Éva akadémikus

Közgazdaságtani Doktori Iskola
titkár:


Dr. Bajmóczy Zoltán

tudományos dékánhelyettes SZTE GTK
tagok:

Prof. Dr. Blutman László Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Kovács Árpád


Közgazdaságtani Doktori Iskola


Prof. Dr. Farkas Beáta

Közgazdaságtani Doktori Iskola

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet póttag Közgazdaságtani Doktori Iskola

Prof. Dr. Karsai Krisztina póttag Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Külső tagok: Prof. Dr. Szabó Béla DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Kovács Levente ME Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális Tudományi Doktori Iskola
Doktorandusz hallgatók által választott oktató: Dr. Pelle Anita SZTE GTK
DÖK képviselő: Gombos Jarmo Juhani SZTE DÖK
 

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. július 29.