Társadalomtudományi Doktori Tanács (TTDT)

A Társadalomtudományi Doktori Tanács (TTDT) a társadalomtudomány tudományterületen működő doktori iskolák (így az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola) doktori ügyeiben eljáró testület. A TTDT dönt például az állami ösztöndíjas felvételi keret elosztásáról a doktori iskolák között, a doktori képzésbe való felvételről, a kreditelismerésekről, a fokozatszerzési eljárás megindításáról vagy a bíráló bizottságok összetételéről, a hivatalos bírálók személyéről. A TTDT tesz javaslatot az Egyetemi Doktori Tanácsnak (EDT) a doktori fokozat odaítélésére.

 

A Társadalomtudományi Doktori Tanács összetétele

 

elnök

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

titkár

Dr. Varga Norbert

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

tudományos dékánhelyettes, SZTE ÁJTK

tagok

Prof. Dr. Blutman László

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Farkas Beáta

Közgazdaságtani Doktori Iskola

Prof. Dr. Kovács Árpád

Közgazdaságtani Doktori Iskola

Prof. Dr. Nagy Ferenc

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Voszka Éva

Közgazdaságtani Doktori Iskola

külső tag

Prof. Dr. Rechnitzer János

SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Szabó Béla

DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

póttagok

Prof. Dr. Balogh Elemér

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet

Közgazdaságtani Doktori Iskola

külső póttag

Prof. Dr. Szabó Miklós

ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

hallgatói képviselő

választás/delegálás alapján

 

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • *
  augusztus 11. 08:00 - 15. 18:00
 • szeptember 17. - 21.
  Egész napos
  III. International Week of Criminal Law / III. Internationale Woche des Strafrechts Szervező: ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete. 9 külföldi partneregyetemről (görög, német, tajvani, török, szerb, spanyol, olasz, román és orosz egyetemekről) érkeznek a karra jogászprofesszorok, akik a büntetőjog válogatott kérdéseiről tartanak előadásokat, valamint egy előre meghatározott témát (a tévedés szerepe a büntetőjogban) közösen dolgoznak fel a hallgatókkal jogösszehasonlító szeminárium keretében. Az intenzív hét végén kerekasztal-beszélgetést tartunk "Európa büntetőjoga 20 év múlva" címmel. A program angol és német nyelven folyik.
 • szeptember 26.
  14:30 - 16:00
 • szeptember 27.
  09:00 - 11:00
 • 2019. január 10.
  09:00 - 16:00