Társadalomtudományi Doktori Tanács (TTDT)

A Társadalomtudományi Doktori Tanács (TTDT) a társadalomtudomány tudományterületen működő doktori iskolák (így az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola) doktori ügyeiben eljáró testület. A TTDT dönt például az állami ösztöndíjas felvételi keret elosztásáról a doktori iskolák között, a doktori képzésbe való felvételről, a kreditelismerésekről, a fokozatszerzési eljárás megindításáról vagy a bíráló bizottságok összetételéről, a hivatalos bírálók személyéről. A TTDT tesz javaslatot az Egyetemi Doktori Tanácsnak (EDT) a doktori fokozat odaítélésére.

 

A Társadalomtudományi Doktori Tanács összetétele

 

elnök

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

titkár

Dr. Varga Norbert

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

tudományos dékánhelyettes, SZTE ÁJTK

tagok

Prof. Dr. Blutman László

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Farkas Beáta

Közgazdaságtani Doktori Iskola

Prof. Dr. Kovács Árpád

Közgazdaságtani Doktori Iskola

Prof. Dr. Nagy Ferenc

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Voszka Éva

Közgazdaságtani Doktori Iskola

külső tag

Prof. Dr. Rechnitzer János

SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Szabó Béla

DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

póttagok

Prof. Dr. Balogh Elemér

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet

Közgazdaságtani Doktori Iskola

külső póttag

Prof. Dr. Szabó Miklós

ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

hallgatói képviselő

választás/delegálás alapján

 

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • február 20.
  16:00 - 17:00
 • február 21.
  14:00 - 16:00
 • február 22.
  15:00 - 17:00
 • február 28.
  17:55 - 19:30
  Szalai Anikó, az SZTE ÁJTK adjunktusa Hétköznapi nemzetközi jog című előadásában kifejti: általában az emberek úgy gondolják, hogy a nemzetközi jog egy elvont szelete a jognak, amely a külföldiekre, másokra vonatkozik, de a mi hétköznapjainkat biztosan nem érinti. A nemzetközi jog azóta létezik, amióta államok vannak. Ez a jogterület eredetileg az államok közötti kapcsolatok rendezését szolgálta, azonban a technikai és társadalmi fejlődés elvezetett a nemzetközi jog kiszélesedéséhez. Kibővült a nemzetközi jog alanyainak köre, így az államok és nemzetközi szervezetek mellett ide soroljuk az embereket, sőt mostanában már a gazdasági társaságokat is. A nemzetközi jog áthatja a mindennapi életünket, onnantól kezdve, hogy bekapcsoljuk reggel a telefonunkat, megesszük a banánunkat és munkába megyünk, odáig, hogy este megnézzük a híreket.

Legolvasottabb