Tájékoztatás a felsőfokú végzettségűek pontszámításáról

felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) sz. kormányrendelet 15. § (6) bekezdése szerint:

 

„A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a 20-21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot.”

Fentiekre figyelemmel a 2013. évi felvételi eljárástól kezdődően a Kar felsőoktatási szakképzésére, alapképzésére illetve osztatlan képzésére (nappali és levelező munkarendben egyaránt) felsőfokú végzettséggel jelentkezők részére a diplomaátlag alapulvételével az alábbi pontszámítás kerül alkalmazásra:


1. Mesterképzésben szerzett oklevél (idetartozik az osztatlan képzésben, korábban egyetemi képzésben szerzett oklevél is):

 

kitűnő: 400 pont

jeles: 390 pont

jó: 380 pont

közepes: 370 pont

elégséges 360 pont

 

+ a felvételi eljárásról szóló 423/2012 (XII. 29.) kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott többletpontok.

 

2. Alapképzésben szerzett oklevél (korábban főiskolai oklevél):

 

kitűnő: 360 pont

jeles: 350 pont

jó: 340 pont

közepes: 330 pont

elégséges: 320 pont

 

+ a felvételi eljárásról szóló 423/2012 (XII. 29.) kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott többletpontok.

 

3. Azok a pályázók, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (volt Rendőrtiszti Főiskola), Államtudományi Karán vagy Közigazgatás-tudományi Karán (volt Budapesti Corvinus Egyetemen Közigazgatás-tudományi Kar/Államigazgatási Főiskola) alapképzésben szereztek oklevelet, amennyiben jogász osztatlan képzés levelező munkarendjére felvételiznek, akkor a mesterképzésben szerzett oklevél számítása kerül alkalmazásra, azaz az oklevél átlagától függően 360-400 pontot kaphatnak.