Dr. Szalai Anikó, egyetemi docens

Szalai_Aniko_250x250Oktatott tárgyak


SZAKMAI ADATLAP

1. Személyes adatok

Név: Dr. habil. Szalai Anikó

E-mail cím: szalaianiko@juris.u-szeged.hu

Iroda: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. földszint 23. iroda


2. Végzettségek, tudományos fokozatok

2019. Habilitáció, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Tudományterület: nemzetközi közjog

2012. PhD, summa cum laude, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, Értekezés címe: A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre (Témavezetők: Prof. Dr. Bodnár László, Prof. Dr. Blutman László)

2008. 09. 01. – 2009. 04. 30. Certificate: South-Eastern Europe and the EU - Leadership Development Programme, College of Europe és a European Fund for the Balkans ösztöndíja, Németország – Koszovó - Belgium

2005 –2008. Doktorandusz, Nemzetközi Jog, Nemzetközi Magánjog és Európa-jog Program, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola

2007. 09. 01. – 2007. 09. 21. Certificate: European System of Human Rights Protection Summer University, Europa-Universitaet Viadrina, Frankfurt (Oder), Németország, DAAD-ösztöndíj

2007. 05. 10. – 2007. 05. 17. Certificate: Regulating Warfare - The Second Tallinn Seminar on the Law of Armed Conflict, Tallinn University and Estonian Committee of the Red Cross, Tallinn (Estonia)

2003 –2006. Angol társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirány - oklevél , Szegedi Tudományegyetem

1999 –2005. Jogász szak, nappali tagozat, Szegedi Tudományegyetem ÁJTK

2001. 02. 01.–2001. 06. 30. Certificate – Cambridge Proficiency English Language Training, The British Council, London (Egyesült Királyság)


3. Munkahely

2019. 10. 15-től egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

2019. 07. 01-től mb. igazgató-helyettes, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet

2018. 01. 01-től Európai Közjogi Szervezet – Szegedi Tudományegyetem Együttműködési Projekt, projektvezető, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete

2012 –2019. Egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

2008 –2012. Egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

2005 –2008. Doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

2004 –2005. Demonstrátor, SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék


4. Szakmai tapasztalatok és tagságok, egyetemi közélet

- megbízott igazgató-helyettes, SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet (2019-től)

- a Magyar ENSZ Társaság, elnökségi tag (2015 óta)

- MTA Köztestület, tag (2012-től)

- MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Nemzetközi Közjogi Albizottság, titkár (2019-től)

- az Európai Közjogi Szervezet (EPLO) Igazgatótanácsa, tag (2018 óta)

- az Európai Tudományos Tanács (EPLO), tag (2018 óta)

- International Law Association (ILA), tag (2006-tól)

- European Society of International Law (ESIL), tag (2018-tól)

- Academic Council on the United Nations System (ACUNS), tag (2011 óta)

- Central- and Eastern European Legal Studies, Board of Editors (szerkesztőségi tanács), tag (2018-tól)

- az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság, tag (2018 óta)

- az SZTE ÁJTK Tudományos Diákköri Tanács, tag (2014-2015)

- a Regional Academy on the United Nations egyik alapítója (http://www.ra-un.org/)

- Erasmus koordináció

- ENSZ-modellező események szervezése, vezetése

- szervezője és felkészítője az SZTE ÁJTK csapatának a Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition-re (2006-2011)

- egyik szervezője a Magyar Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenynek (2012-2015)


5. Oktatói tevékenység

Oktatott tárgyak:

nemzetközi közjog, nemzetközi szervezetek joga, emberi jogok, kisebbségvédelmi rendszerek, ENSZ-modellezés, Európa-jog – magyar és angol nyelven

Külföldi oktatási tapasztalat:

- rendszeres előadó az Európai Emberi Jogi Nyári Egyetemen (European Protection of Human Rights Summer University), Europa Universitaet Viadrina, Frankfurt Oder, Németország (2009 óta)

- saját kurzus és szakdolgozat-konzultáció a humanitárius jogi és emberi jogi mester képzésen (Human Rights and International Humanitarian Law MA program), Europa Universitaet Viadrina, Frankfurt Oder, Németország (2018 óta)

- vendégelőadások a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem Jan Masaryk Központjában (2014-2015)

- előadások és témavezetés a Regional Academy on the United Nations (RAUN) keretében a bécsi ENSZ Központban


6. Tudományos tevékenység

2019-ig megközelítően 70 publikáció, ebből 2 monográfia, 4 tankönyv; idézők száma: ~120


Kutatói ösztöndíjak, projektek:

2019-2020. Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében: Nemzet, közösség, kisebbség, identitás – A nemzeti alkotmánybíróságok szerepe és aktivizmusa az alkotmányos identitás és a kisebbségi jogok alkotmányos értékeinek védelmében (a Szegedi Tudományegyetem és a belgrádi UNION Egyetem közös kutatási és oktatási projektje)

2018-2019. Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében: Államközi kapcsolatok – Interstate Relations – Relations interétatiques c. program szakmai koordinátora és a három nyelven írt tankönyv egyik szerkesztője

2018. február - június: Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP-17-4 Felsőoktatási Fiatal Oktatói-Kutatói Posztdoktori Pályázat, UNKP-17-4-III-SZTE-52, 5 hónap): A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és kifogások európai és magyar jellemzői (elfogadva)

2013-2014: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (A2-MZPDÖ-13-0016): A roma kisebbség nemzetközi és európai jogi védelmének kihívásai és lehetőségei (kiváló minősítés)

2011: A Külügyminisztérium konzultatív szakértői csoportjának tagja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Általános Felülvizsgálati Eljárása („UPR") keretében 2011-ben esedékes magyarországi felülvizsgálatra vonatkozóan


Főbb tudományos, konferencia-előadások:

2019 – A nemzetközi szerződésekhez tett magyar fenntartások és kifogások empirikus vizsgálatának eredményei c. előadás, Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban – Konferencia az 1969. évi bécsi egyezmény elfogadásának 50. évfordulója alkalmából, SZTE ÁJTK, Szeged

2018 – ‘Current Challenges for European Human Rights Protection’ Public Symposium, Europa Universitaet Viadrina, Frankfurt Oder, Németország (vitaülés tagja)

– Are reservations to treaties promoting or hindering democracy and human rights? c. előadás a ‘Democracy and Law in European integration and in international relations’ c. konferencián az EPLO, a Europe Direct Szeged az SZTE ÁJTK NRTI közös szervezésében

2014 – Anti-discrimination, Protection of Minorities and the Rights of Indigenous Peoples in the UN – Is this a Patchwork or a Fine Embroidery? c. előadás az ACUNS Annual Meeting 2014: Global Governance: Enganging New Norms and Emerging Challenges, c. konferencián, Kadir Has Egyetem, Isztambul, Törökország

– Kerekasztal-beszélgetés a roma kisebbség védelméről, előadó, UNIS Vienna – FRA – ACUNS – Romano Centro, Bécsi ENSZ Központ, Ausztria

2012 – Developments in the law of treaties? c. előadás a ‘Harmonisation of Serbian and Hungarian (domestic) law with the European Union and Cross-Border Cooperation’ c. konferencián az Újvidéki Egyetemen, Újvidék - Novi Sad, Szerbia

2011 – The Individual’s Responsibility in Human Rights Defense, 64th Annual United Nations DPI/NGO Conference: “Sustainable Societies; Responsive Citizens”, Bonn, Németország, ENSZ Központ

– The UN’s Role in Development of International Law in the 21st Century, XV. International Conference of Young Scholars, Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem, Prága, Csehország

– Connecting Academics and UN Practitioners, Bécsi ENSZ Központ, 2011. 02. 28. – 03- 01., kerekasztal-beszélgetés előadója

2009 – International perspectives on outsourcing military tasks, 5th European Jurists’ Forum, Budapest, Hungary

2007 – The Effect of Change of Regime on the International Treaties of the East-European States, Warsaw East Europe Conference, Varsói Egyetem, Lengyelország

Publikációs lista elérhetősége az MTMT alapján:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026559


7. Díjak, elismerések

2019: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Év Oktatója Díj

2016: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Monográfia Nívódíj a "Protection of the Roma Minority under International and European Law" c. könyvért

2015: Nemzeti Kiválóság Díj

2015: Herczegh Géza Emléklap „Protection of the Roma Minority under International and European Law" c. pályamunkáért

2013: Herczegh Géza Emléklap „A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre" c. pályamunkáért

2007: A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tagozatának 2. díja - A II. világháború hatása a nemzetközi szerződésekre

2006: A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tagozatának 1. díja – A jószolgálat a nemzetközi jog tükrében

2005: XXVII. OTDK 2. díja Nemzetközi Jog Szekció - A szokásjog szerepe a nemzetközi jogban

2005: „A szegedi jogi kar tudományáért" elismerő oklevél


8. Nyelvismeret

Angol – felsőfok

Német – középfok

Francia – alapfok