Tanszéki köszöntő és a Tanszék története

Üdvözlöm az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének honlapján!

Tanszékünk egyike az ország kiemelkedő politikatudományi műhelyeinek. Munkatársainkkal gazdái vagyunk a politológia alapképzési és a hozzá kapcsolódó politikatudomány mesterképzési szaknak. Ezen kívül jelentős részt vállalunk a Karon működő egyéb képzések, különösképpen a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterképzési szakok oktatásában.
A honlapon információkat talál tanszékünk oktatóiról, tudományos kutatásainkról és az ezekről készített publikációinkról, képzéseinkről, valamint Erasmus-kapcsolatainkról.


Kellemes böngészést kívánok!

Dr. habil. Molnár Judit
tanszékvezető egyetemi tanár


A tanszék múltja


A Szegedi Tudományegyetem Politológiai Tanszékének, és ezzel a politológia oktatásnak az eredete 1921-re nyúlik vissza. Az akkori Politika Tanszék első professzora Szandtner Pál (1884-1963) volt, ezt követően számos neves oktató és tudós fordult meg a tanszéken, mint például Polner Ödön vagy Bibó István.

 

1949 során a Magyar Tudományos Tanács a Politika Tanszékre nyilvános rendkívüli tanárnak Antalffy Györgyöt fogadta, ezzel új korszak kezdődött a kar életében a politika tudományának művelése és oktatása területén. Míg addig a jogfilozófia és a politika két külön tanszék gondozása alatt állt, az ötvenes évektől már csak az állam- és jogelmélet oktatása folyt a hasonló nevű, Antalffy György vezette tanszéken — egészen a kilencvenes évekig. A politika oktatása megszűnt, a diszciplínának önálló tanszéke nem létezett, bár az Állam- és Jogelméleti Tanszék gondozott egy “Politikai és jogi tanok története” c. stúdiumot. Egyes politikai vonatkozású kérdések ideológiai alapú oktatásának keretét és feladatát pedig a Tudományos Szocializmus Tanszék vette át, ahol 1985-ben önálló, de egyelőre nem kötelező jelleggel indult el a politológia oktatása. A kurzust előzetesen kidolgozott tematika alapján a tanszék néhány oktatója együtt vezette.

A változások kifejeződése volt J. Nagy László tanszékvezetői kinevezése (1986) és az 1987-ben kinyilvánított szándék a tanszék nevének módosítására. E törekvés 1988-ban érte el célját, és a tanszék akkorra már jelentősen megváltozott profilját kifejezendő új elnevezést vett fel: Politikaelméleti és Jelenkortörténeti Tanszék.

 

A rendszerváltás után az új egyetemi vezetés szándékainak megfelelően megindult az egyes oktatási egységek tevékenységének átvilágítása. A Politikaelméleti és Jelenkortörténeti Tanszék az Állam- és Jogtudományi Kar kötelékébe került. Az időközben a Bölcsészettudományi Karra távozó J. Nagy László tanszékvezető helyét 1992-ben Paczolay Péter foglalta el. Az ettől kezdve az ÁJTK-ba integrálódott, az egykori tanszék nevére emlékeztető Politológiai Tanszék látja el az “Államelmélet” és a “Politológia” tárgy oktatását. 2018-ban Paczolay Péter helyét Molnár Judit vette át a tanszék élén.