Magyar Jogtörténeti TDK

Sikeresen szerepeltek a Magyar Jogtörténeti TDK tagjai a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

A 2017. március 29-e és 31-e között Miskolcon megrendezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióján két versenyzővel és három opponenssel képviseltette magát az SZTE Magyar Jogtörténeti Tanszékének diákköre.

Krusóczki Bence a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat II-ben A tisztességtelen verseny a Szegedi Királyi Ítélőtábla joggyakorlatában című dolgozatával I. díjban és a HVG-ORAC különdíjában részesült, témavezetői Prof. Dr. Homoki- Nagy Mária, tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Varga Norbert, egyetemi docens voltak. Szivós Kristóf a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat I. zsűrije a Dr. Varga Norbert témavezetésével készült A kőszénbányászati jog adományozásának egyes kérdései című dolgozatát az Igazságügyi Minisztérium különdíjával tüntette ki. Hegedüs Kata, Varga Zita és Botos Mihály színvonalas opponenciájukkal segítették a versenyzők és a bírálók munkáját. Ezúton is gratulálunk az OTDK-n részt vett hallgatóknak és felkészítő tanáraiknak!