Poszterverseny középiskolásoknak - 1989 és a rendszerváltás

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának Politológiai Tanszéke több tudományos intézettel közösen 2019 november 28-30. között interdiszciplináris jelenkor-történeti és politikatudományi konferenciát szervez

 

1989 ÉS A RENDSZERVÁLTÁS:

A TÁRSADALMI CSELEKVÉS LEHETŐSÉGEI

 

címmel. A konferencia a jelenkor-történeti, a politológiai kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1989 előzményeit, hatásait és emlékezetét tág időkeretben elhelyezve több tudományág nézőpontjából is értelmezve. Célja a társadalmi cselekvés lehetőségeire helyezni a hangsúlyt, a rendszerváltás történetét hosszú időtávban (az 1960-as évektől kezdve), alulnézetből és a mindennapok felől vizsgálni. A konferenciával együtt a

 

Politológiai Tanszék poszterversenyt hirdet középiskolások számára

a következő címmel:

 

DEMOKRATIKUS ÁTMENET MAGYARORSZÁGON

 

A versenyben résztvevő diákoknak 1989-1990 eseményeivel, a demokratikus átmenettel és a kialakult új politikai berendezkedéssel kapcsolatos ismereteiket kell megjeleníteniük áttekinthető, képekkel, grafikonokkal vagy térképekkel illusztrált formában. Olyan témák feldolgozását várjuk a pályázóktól, mint például

·a rendszerváltás folyamatának főbb fordulópontjai,

·az első parlamenti választás,

·a harmadik Magyar Köztársaság egyes intézményeinek kialakulása és működése.

Az elkészült pályamunkákat a konferencia harmadik napján (2019. november 30.) mutatják be a diákok 5 percben, a téma szaktekintélyeiből álló zsűri pedig tartalmi és formai szempontból értékeli azokat.

Az első három helyezettet és felkészítő tanáraikat is jutalmazzuk.

A verseny összdíjazása 100 000 forint.

 

Pályázati feltételek: A pályázaton minden középiskolás indulhat, egy diák csak egy poszterrel nevezhet, de a versenyben csapatok is részt vehetnek. Az A2-es méretű poszterek elkészítéséhez a mellékelt sablon használata kötelező, az abban foglalt technikai paraméterek követése az érvényes pályázat feltétele.

Nevezni a meghirdetett címhez kapcsolódó bármilyen témával lehet, azonban a Politológiai Tanszék fenntartja a jogot, hogy a verseny szellemiségével nem egyező munkákat kizárja.

 

A végleges pályamunkákat 2019. november 18-ig kell eljuttatniuk Stumpf Péter Bence email címére: stumpfpb@juris.u-szeged.hu

A konferencián szendvicsebédet biztosítunk és az útiköltséget is térítjük (vonat, busz). Az utazási költségek megtérítésével kapcsolatos igényüket legkésőbb 2019. november 18-ig jelezzék Hajzer Gergőnél: hajzerg@polit.u-szeged.hu


Versenyfelhívás


Poszter sablon