Válságok és változások a politikai rendszerekben - poszterverseny


Az SZTE ÁJTK Politológiai Tanszéke poszterversenyt hirdet

politikatudományok és nemzetközi tanulmányok szakos hallgatói számára

az alábbi címmel

 

VÁLSÁGOK ÉS VÁLTOZÁSOK A POLITIKAI RENDSZEREKBEN

 

A külső és belső krízishelyzetek kialakulása gyakran állítja olyan kihívások elé a politikai szereplőket és intézményeket, amelyekre csak változással, vagy jelentős átalakulással tudnak reagálni. A rendszerváltás óta eltelt három évtizedben Magyarország és a teljes régió több politikai, gazdasági, és immár egy egészségügyi válsággal is szembe kellett, hogy nézzen. A versenyben résztvevő diákoknak a témával kapcsolatos ismereteiket és elméleti vagy gyakorlati területen elért kutatási eredményeiket kell megjeleníteniük áttekinthető, képekkel, ábrákkal, táblázatokkal vagy térképekkel illusztrált formában. A kutatások bármilyen 1989 utáni válságot vagy változást feldolgozhatnak.

Olyan témák feldolgozását várjuk a pályázóktól, mint például


·a gazdasági és politikai válságjegyek jelentősége a kelet-európai rendszerváltásokban,

·a pénzügyi válság hatása a nyugati demokráciák politikai rendszereire,

·a koronavírus okozta világjárvány jelenlegi vagy várható politikai következményei.


Az elkészült pályamunkákat digitálisan mutatják be a diákok 5-10 percben, a Politológiai Tanszék oktatói által alkotott zsűri pedig mind tartalmi, mind formai szempontból értékeli azokat. A poszterek a SZTEPolit Facebook oldalon és várhatóan ősszel a Tanszék által szervezett tudományos konferencián is kiállításra kerülnek.


A verseny díjazása:


I. díj 30 ezer forintos könyvutalvány

II. díj 20 ezer forintos könyvutalvány

III. díj 10 ezer forintos könyvutalvány


Pályázati feltételek: A pályázaton karunk minden alap- és mesterszakos hallgatója indulhat, egy hallgató csak egy poszterrel nevezhet, de a versenyben csapatok is részt vehetnek. Az A2-es méretű poszterek elkészítéséhez a mellékelt sablon használata kötelező, az abban foglalt technikai paraméterek követése az érvényes pályázat feltétele. Felhívjuk BA hallgatóink figyelmét, hogy a mesterszakra való felvételi során további 5 pontot ér a poszterversenyen való részvétel (tudományos tevékenység).


A pályázatokhoz használható sablon itt érhető el.

A

Nevezni a meghirdetett címhez kapcsolódó bármilyen témával lehet, azonban a Politológiai Tanszék fenntartja a jogot, hogy a verseny szellemiségével nem egyező munkákat kizárja.

A végleges pályamunkákat 2020. május 15-ig kell eljuttatniuk Stumpf Péter Bence email címére: stumpfpb@juris.u-szeged.hu

 

Szeged, 2020. április 8.


Felhívás szövegének letöltése PDF formátumban.