Bezár

2022

_1170x430

Centenáriumi pályázati felhívás

Centenáriumi pályázati felhívás

2022. március 23.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Tisztelt Hallgatók! Kedves Kollegák!

 

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar pályázatot hirdet centenáriumi tanulmányírásra graduális és doktori képzésben résztvevő hallgatói részére.

 

A pályázat kiírásának célja a Szegedi Tudományegyetem jogelődje, a Magyar Királyi Kolozsvári Tudományegyetem – mely később Ferenc József nevét viselte – alapításának 150. és Szegedre költözésének tavaly volt 100. évfordulójára emlékezve karunk hallgatóinak bevonása a tudományos programok körébe.

 

A felhívásban szereplő, alábbi pályatételek érdekessége, hogy azokat eredetileg 1921 és 1941 között írta ki az akkori kari vezetés a joghallgatók számára. Karunk e pályatételek felelevenítésével is tiszteleg elődeink munkássága előtt, és arra kéri fel a hallgatókat, hogy készítsenek tanulmányokat ugyanazon címmel és témában, mint a közel száz évvel ezelőtt itt tanult társaik – az alábbi feltételekkel, két kategóriában.

 

I. A pályázók kategóriái:

 1. a pályamunkák benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező jogász szakos, illetve mester képzésben résztvevő hallgatók valamennyi szakon;
 2. a pályamunkák benyújtásakor a Kar aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz hallgatói.

II. Díjazás kategóriánként:

1. helyezés: 200.000 Ft.

2. helyezés: 150.000 Ft.

3. helyezés: 100.000 Ft.

A díjazott dolgozatokat megjelentetjük.

 

III. A választható centenáriumi pályatételek:

 1. A büntethető kísérlet, különös tekintettel az ún. alkalmatlan kísérletre
 2. A büntető per fogalma és jogi természete, különös tekintettel a polgári perhez való viszonyára
 3. A családvédelem magánjogi jelenségei de lege lata et ferenda szempontból
 4. A Duna nemzetközi jogi helyzete
 5. A háborút tiltó jogszabályok az első világháború utáni nemzetközi jogban
 6. A képviselői összeférhetetlenség elmélete és szabályozása hazánkban és külföldön
 7. Az erdélyi magyar szórványok lélekszámának változása az elmúlt ötven évben
 8. A kivételes hatalom és a szükségjog a modern államban (jogelméleti és összehasonlító alapon)
 9. A Nemzetek Szövetsége és az állami szuverenitás
 10. A szociális igazgatás szervezete és feladatai, különös tekintettel az egyetemi hallgatókra
 11. Az egyházak és egyházi intézmények jogi személyisége
 12. A váltóforgatmány joghatásai történetileg és elemzőleg
 13. Az árszabályozás gazdaságelméleti és politikai szempontból
 14. Az elévülés intézménye a büntetőjogban
 15. Az igazmondási kötelesség a polgári perben
 16. Az immateriális javak védelme a magyar büntetőjogban (a becsületvédelem kivételével)
 17. Fejtessék ki a kártérítés tana a római jog szerint, összehasonlítva a modern magánjogi rendszerekkel!
 18. Fejtse ki a pályázó a részvénytársaság igazgatósági tagjainak felelősségét dogmatikai és jogösszehasonlító alapon, különös tekintettel az újabb magyar bírói gyakorlatra!
 19. Fejtse ki a pályázó történeti, jogösszehasonlító alapon és elemzőleg azt a kérdést, minő befolyása van a cégjegyzékbe történt bejegyzésnek a kereskedői minőségre?
 20. Fejtse ki pályázó az ügyazonosság kérdését a jogerőre tekintettel!
 21. Fejtse ki pályázó kritikailag a tulajdonközösség intézményét és annak különös alakjait a magyar magánjogban!
 22. Fejtse ki pályázó polgári perjogunk perorvoslati rendszerét történeti és összehasonlító alapon!
 23. Felelősségi fokozatok a római kötelmi jogban
 24. Hasonlítsa össze a pályázó a két munka tüzetes tanulmányozása alapján Plató Politeia-ját és Morus Utopia-ját!
 25. A munkásbiztosítás jogi természetének fejlődése

IV. Szerzőségi és terjedelmi feltételek:

 1. Nevezhető 1–1,5 szerzői ív terjedelmű, eddig nem publikált szellemi alkotás, amelynek egy vagy két szerzője lehet. Jegyzetelési és hivatkozási szempontok a FORVM Acta Juridica et Politica jelen pályázathoz mellékelt szerzői útmutatója mintájára. A tanulmány nyelve magyar, nem magyar állampolgárok esetében választhatóan angol.
 1. A Kar a benyújtott szerzői művekre időben és térben nem korlátozott, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez, melynek keretén belül a díjazott műveket felhasználhatja, megjelentetheti nyomdai úton előállított, illetve elektronikus kiadványban.

 

V. A pályázat ütemezése:

 1. A pályaművek benyújtási határideje: 2022. szeptember 15. A benyújtás a Dékáni Hivatalba - a tudományos és általános dékánhelyettesnek címezve – történik elektronikus úton, PDF formátumban (ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu).
 2. A pályaművek bírálatának határideje: 2022. október 15. A beérkezett pályaműveket háromtagú bírálóbizottság értékeli. A bírálóbizottság döntésével szemben nincs helye jogorvoslatnak.
 3. A díjak ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.

 

VI. Mellékletek a jelen pályázati kiíráshoz:

 1. Adatkezelési tájékoztató
 2. Szerzői szerkesztési útmutató


Az eredeti pályázati kiírás az alábbi linken elérhető.Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek