Bezár

2022

IM_jogaszosztondij_1170x430

IM jogászösztöndíj pályázat 2021-2022-es tanév tavaszi szemeszter

IM jogászösztöndíj pályázat 2021-2022-es tanév tavaszi szemeszter

2022. március 11.

Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK ebben a szemeszterben is kiírja a tanulmányaikat 2015 és 2021 között megkezdett, nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj pályázatot.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

KIVÁLÓSÁGI pályázat

 

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2021-2022-es tanév őszi szemeszterében, és a pályázat benyújtásának napján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Nem pályázhat érvényesen olyan hallgató, aki a 2021/2022-es tanév II. félévében ÚNKP ösztöndíjban részesül.

 

Az ösztöndíj összege havi 60.000 Ft. Az öt hónapra szóló ösztöndíj várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben kerül átutalásra. A bankszámlaadataikat kérjük, hogy időben ellenőrizzék és a Hallgatói Szolgáltató Irodában jelentsék be, ha hiányzik vagy változott!

 

A pályázat benyújtásához első lépésként a pályázati űrlapot kell hiánytalanul kitölteni. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett előzetesen figyelmesen olvassák át a pályázati kiírást!

 

Második lépésként az adatlaphoz portfóliót kell összeállítani és csatolni az alábbi tartalommal:

  • nyelvvizsgák fénymásolata (az összes nyelvvizsgáé, amelyet szeretne a pályázó beszámíttatni);
  • tanulmányi versenyek igazolása;
  • publikációk (tudományos publikációként csak a szakirodalmi hivatkozást tartalmazó és megfelelően jegyzetelt munka fogadható el);
  • ProJure vagy ELSA tagság keretében kifejtett aktív tevékenység igazolása stb.

Nem szakmai típusú igazolásokat, kérjük, hogy ne csatoljanak (énekkar, sporttevékenység stb.). A jogviszonyról, a tanulmányi átlagról nem szükséges igazolást csatolni, a benyújtást követően ellenőrizzük az adatokat a tanulmányi rendszerben.

 

Külön is felhívjuk a figyelmet a TDK-tevékenységgel kapcsolatos pontozás szabályaira (Értékelési rendszer III. pont). A szabályzat szerint ebben a szemeszterben a 2021. évi OTDK-n elért eredmények számíthatók be. Ezen kívül csak az a TDK-tevékenység pontozható, amellyel jogosítás volt szerezhető a 2021. évi OTDK-n való részvételre (a 2020. őszi kari TDK-konferencián való részvétel). Más, tanszéki TDK-előadás nem pontozható. Kérjük, a pályázati anyagot ennek figyelembe vételével állítsák össze, más TDK-igazolásokat ne nyújtsanak be.

 

Ha a pályázati űrlap valamelyik rovata nem elegendő az adott eredmények feltüntetéséhez, csatoljanak pótlapot a kinyomtatott űrlaphoz.


A pályázati anyagot kinyomtatva, borítékba helyezve a Tanulmányi Osztály Fszt. 31-es irodájában kell hivatali időben személyesen leadni a március 16-18. közötti időszakban, legkésőbb március 18. péntek 13.00 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni nyomtatott betűkkel a nevet, illetve a Neptun-kódot.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőségük, az elbírálás kizárólag a határidőben leadott dokumentumok alapján történik!


Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK tanulmányi ügyekért felelős dékáni megbízottja és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően. A pontozási rendszer táblázata elérhető a honlapunkon. (http://www.juris.u-szeged.hu/download.php?docID=114520)

 

A rangsorolással kapcsolatos döntés miatt az elbírált pályázatok megtekintésére március 28-29-én 12.00 óráig a TO vezetővel lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu e-mailben történt előzetes egyeztetés alapján lesz lehetőség.

A jogorvoslati kérelmek beadása 2022. március 29. 13.00 óráig lehetséges a tanulmányi osztályvezetőnek küldött e-mailben.

A pályázati rangsor véglegesítésére 2022. március 29-én kerül sor.

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ-pályázat

 

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, azt minden olyan önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,50-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2021-2022-es tanév őszi szemeszterében. Az ösztöndíj az elért átlag, a rangsorban betöltött hely és az ösztöndíjra jogosultak számának függvényében kerül meghatározásra a rendelkezésre álló összeg felosztásával.

 

A tanulmányi átlagok listáját az aktív státuszú hallgatók adataival a Neptun-rendszerből március 18-án leszűrjük. A hallgatók rangsorolását – az elért eredmények figyelembe vételével – a Hallgatói Szolgáltatói Iroda végzi el.

 

A tanulmányi ösztöndíjas lista március 29-én kerül közzétételre. Észrevételeiket március 31. 14.00 óráig tehetik meg Lakatos Andrea osztályvezetőnek küldött e-mailben: lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu

 

A jogorvoslati szakasz lezárását követően a végleges IM tanulmányi ösztöndíjas lista az ösztöndíj összegeivel kerül közzétételre. Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítása várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben történik.

 

További szakmai kérdéseikkel forduljanak bizalommal Dr. Siket Judit tanulmányi ügyekért felelős dékáni megbízott asszonyhoz: siket.judit@juris.u-szeged.hu, technikai problémák esetén pedig Lakatos Andrea osztályvezetőhöz: lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu.

 

2022. március 11.

 

Dr. Juhász Zsuzsanna

mb. oktatási dékánhelyettes


Lakatos Andrea

tanulmányi osztályvezető

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek