Bezár

Üzleti Jogi Intézet

Osszefoglalo_a_Konferenciarol_20231124

Összefoglaló a „Közbevételi- és kereskedelmi jogi aktuális kérdések” című konferenciáról

Összefoglaló a „Közbevételi- és kereskedelmi jogi aktuális kérdések” című konferenciáról

2023. december 12.
3 perc

2023. november 24-én 9 óra 30 perctől került sor az Intézetünk által szervezett „Közbevételi- és kereskedelmi jogi aktuális kérdések” című online konferenciára, amely évek óta nagy sikernek örvend. Az eseményt Dr. Kampler Béla András, Intézetünk docense nyitotta meg, köszöntötte az előadókat és a résztvevőket, majd néhány gondolatot osztott meg a rendkívüli külső körülményekről és azoknak az államháztartás pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásairól, illetve annak összefüggéseiről.

A szakmai előadások sorát Dr. Kecső Gábor, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem- Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének adjunktusa „A szolidaritási hozzájárulás kényes kérdései a jogon innen és túl” című előadásával nyitotta meg. A jogszabályi háttér ismertetése után betekintést kaphattunk a szolidaritási hozzájárulás gyakorlati kérdéseibe, pontosan milyen nehézségekkel találkozhatunk a szolidaritási hozzájárulás kapcsán mindennapjainkban. A konferencia Dr. Stefancsik Márta Anna kúriai bíró „A személyi jövedelemadózás egyes aktuális kérdései?” című előadásával folytatódott. A prezentáció két, személyi jövedelemadózás témaköréhez tartozó kúriai jogeset ismertetéséről szólt. Ezt követően Dr. Szabó László, a Szegedi Törvényszék bírája a helyi adók egyes összefüggéseiről tartott előadásában a Szegedi Törvényszék gyakorlati álláspontját mutatta be. Az előadások után feltett kérdések megmutatták, a hallgatók mennyire érdeklődők a félév során tanult elméleti tudás elsajátítása után abban, hogy a gyakorlatban fellelhető ellentmondásokat a szakemberek a gyakorlatban hogyan tudják feloldani. A szekciót Dr. Kampler Béla zárta az eladott áruk beszerzési értéke korlátozott levohatóságának részletszabályairól szóló gondolataival.

Osszefoglalo_a_Konferenciarol_

 

Osszefoglalo_a_Konferenciarol__


Az konferencia „újoncaként” az esemény második részét Csiki Olivér pénzügyőr százados, a European Union Intellectual Property Office European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights nemzeti szakértője nyitotta meg a „A szellemi tulajdonjogok érvényesítése” című előadásával, melyben részletesen taglalta a European Union Intellectual Property Office tanulmányaiban kifejtett kockázatokat. Őt Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető docensének „E-kereskedelem - hamis termékek - Z generáció” című előadása követte. Docens asszony remekül csatlakozott a pénzügyőr százados úr gondolataihoz, az érdekes esetek a hallgatóság figyelmét is felkeltették, hiszen közülük többen is vásároltak már - tudtukon kívül - hamis terméket. Az adóigazgatási eljárásban biztosított pénzkövetelésekről Dr. Pajor Andrea, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara Vám- és Pénzügyőri Tanszék mesteroktatója osztott meg hasznos információkat. A témát az ideiglenes biztosítási intézkedések és a biztosítási intézkedések oldaláról közelítette meg. A konferencia Dr. Szlifka Gábor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága igazgatójának prezentációjával folytatódott, melyben az adathatósági vagyon felhasználásának nehézségeit taglalta. Dr. Prikkel Petra, az Ernst & Young Tanácsadó Kft. senior adótanácsadója az Üzleti Jogi Intézet „öregdiákjaként” osztotta meg gondolatait a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer bevezetéséről, illetve annak a gyakorlatban felmerülő kérdéseiről, a változás főbb aspektusairól. Dr. Suba László pénzügyőr alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje igen aktuális témát vázolt fel az eseményen, a vámigazgatás digitalizációban megjelenő irányainak ismertetésével zárta a szekciót.

Osszefoglalo_a_Konferenciarol


A konferencia harmadik szakaszában három előadót hallhattak az érdeklődők. Először Dr. Koós Gábor az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma, Európai Bírósági Főosztályának európai uniós jogi szakértője egy konkrét jogeset, a C-596/20. sz. DuoDecad ügyben hozott ítélet kapcsán fejtette ki az informatikai szolgáltatások teljesítése helyének vonatkozásában az irányadó szabályokat. A konferenciát az Intézet két munkatársa, Dr. Gyenge Balázs egyetemi tanársegéd, valamint Lászlóné Dr. Varga Dóra PhD-hallgató zárták, így a résztvevők az áfa rendszerben történő számlázás, valamint a globális minimumadó mechanizmusának nehézségeit is megismerhették.

Az esemény zárásaként Dr. Kampler Béla András megköszönte az előadóknak a részvételt és a kiemelkedő színvonalú előadásokat, valamint azt, hogy szaktudásukkal hozzájárultak a konferencia sikerességéhez. Az érdeklődő hallgatóságnak pedig ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a megtisztelő figyelemért, valamint az egyes előadókhoz intézett gondolatébresztő kérdésekért.


Aktuális események

Kapcsolódó hírek