Bezár

Tanszékek/Intézetek

Üzleti Jogi Intézet

Kedves Érdeklődő!
2018. február 27.

Köszöntjük a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézetének oldalán.

Az Üzleti Jogi Intézet fő kutatási és oktatási pilléreit a pénzügyi jog, a bank-, az értékpapír- és tőkepiaci jog, a modern gazdasági és üzleti élet jogi kérdései, úgymint versenyjog, közbeszerzések joga, fogyasztóvédelem, továbbá az agrár-, az ingatlan-, a környezetvédelmi és energiajog, valamint az e-kereskedelem, az infokommunikációs és a médiajog jelentik. 

Intézetünk gondozza a jogászképzés egyik speciális ismeretet átadó modulját, az Üzleti Jogi Modult, mellyel célkitűzésünk, az új technológiai és gazdasági környezethez igazodó, innovatív képzési struktúra kialakítása volt. Az intézet célja, a Kar hallgatói számára az elméleti tudás mellett gyakorlatorientált ismereteket nyújtani a pénzügyi, gazdasági és üzleti szektor jogi kérdéseiben, melynek megvalósításában az munkatársaink mellett hazai és külföldi meghívott oktatók vesznek részt. Oktatási palettánk áttekintésével képet kaphat azon jogterületekről, ahol munkatársaink a hallgatói és a munkaerőpiaci igényekre reflektáló, naprakész tudást nyújtanak. Emellett oktatóink több területen is kiemelkedő nemzetközi és hazai kutatási tevékenységet folytatnak, és ehhez kapcsolódó publikációs tevékenységet végeznek.

Intézetünk munkatársai készek arra, hogy a hallgatókkal egyetemi tanulmányaik ideje alatt szorosan együttműködjenek, a jövőjük építéséhez szükséges tudást és tapasztalatot átadják. Várjuk az érdeklődő hallgatóinkat, és kérjük arra, hogy tehetségük szerint vegyenek részt az Intézeten folyó kutatásokban, a diákköri munkában, és válasszák az Intézet valamely témáját szakdolgozatuk tárgyául.


Prof. Dr. Gellén Klára

Intézetvezető egyetemi tanár

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek