Bezár

Képzések

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási mesterszak (MA) - levelező

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási mesterszak (MA) - levelező

2015. július 09.
2 percLetölthető dokumentumok:

Képzés bemeneti követelményei


Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás Levelező MA MK specializáció

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás Levelező MA TB specializáció

 

A képzés célja

A képzés célja a munkaügy és a társadalombiztosítás területén önálló feladatokat megoldó, saját hatáskörrel rendelkező vezető és középvezető szakemberek képzése, akik jogi és szorosan vett szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a speciális szakmai ismereteket igénylő — hazai és nemzetközi - munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális biztonsággal kapcsolatos ügyek intézésében.

Az alapképzéstől eltérően, a mesterképzésben olyan potenciális vezetőket, szakembereket kell képezni, akik az általánosnál nagyobb szakmai és vezetői felkészültséggel és jártassággal rendelkeznek.

A szakma-specifikus tárgyak és a potenciális felvevőpiac speciális jellegére tekintettel a BA képzésen végzett hallgatók továbblépése leginkább a külön erre a célra létrehozott munkaügyi és társadalombiztosítási mesterképzésben valósítható meg.

Az oklevélben szereplő végzettség

Okleveles Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Szakember

  1. Munkaügyi Kapcsolatok Szakirány: munkaügyi kapcsolatok szakember
  2. Társadalombiztosítási Szakirány: társadalombiztosítási szakember

A képzési idő

4 félév

Választható specializációk

Specializációt a második szemeszterben választanak a hallgatók, a Kar munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási igazgatási specializációt indít. A képzés harmadik és negyedik szemeszterében a választott specializáción folytatják hallgatóink tanulmányaikat . A képzés célja a munkaügy és a társadalombiztosítás területén önálló feladatokat megoldó, saját hatáskörrel rendelkező vezető és középvezető szakemberek képzése, akik jogi és szorosan vett szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a speciális szakmai ismereteket igénylő — hazai és nemzetközi - munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális biztonsággal kapcsolatos ügyek intézésében.

Képzés jellemzője

mesterképzés (MA)

Finanszírozási forma

K – önköltséges képzés

Önköltség összege: 295.000 Ft/félév

A felvétel előfeltételei

felsőoktatási intézményben szerzett alap/főiskolai diploma vagy mester/egyetemi diploma

Felvétel módja

Részletes információk: www.felvi.hu

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Felvilágosítás

MKTB Képzések intézete
6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Kósa Fanni
(62) 546-356
e-mail: kosa.fanni@szte.hu

Jelentkezési lap

Elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 

 

Aktuális események

Kapcsolódó hírek