Bezár

Képzések

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (MA) nappali tagozat

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (MA) nappali tagozat

2015. július 09.
2 perc

A képzés célja

A képzés célja olyan szakértőket képzése, akik megfelelő elméleti ismeretek birtokában képesek a jelenlegi nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok tendenciáinak elemzésére. Felkészültek nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, nemzetközi kapcsolatokat érintő elméletei, regionális-civilizációs interdiszciplináris ismereteik, valamint szaknyelvi tudásuk birtokában a globalizálódó nemzetközi rendszer összefüggéseinek megértésére. Képesek egy adott régió gazdasági, politikai és társadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Választható specializációk

Regionális és civilizációs tanulmányok – Európa-tanulmányok specializáció; Kína tanulmányok specializáció; Mediterráneum és Latin-Amerika specializáció. Az egyes évfolyamokon nem feltétlenül indul valamennyi specializáció. Azok a nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szakos diplomával rendelkező hallgatók, akik elvégeztek egy specializációt, de szeretnének még egy specializáción végzettséget szerezni, szintén jelentkezhetnek a képzésre. Korábbi tanulmányaikat teljes kreditértékkel fogadjuk el, így az újra felvett hallgatóknak már csak az újólag választott specializáció kurzusait kell elvégezniük, melynek ajánlott időtartama két félév. Egy adott specializáció elindítása a jelentkezők számát figyelembe véve történik, melyről a Kar hoz döntést, ezért abban az esetben, amennyiben a választandó specializáció nem indul el, a felvett hallgatónak célszerű passzív félévet kérvényeznie.Az oklevélben szereplő végzettség

okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

mesterképzés (MA)

Finanszírozási forma

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Önköltség összege: 350.000 Ft/félév

A felvétel előfeltételei

felsőoktatási intézményben szerzett alap/főiskolai diploma vagy mester/egyetemi diploma

Felvétel módja

Részletes információk: www.felvi.hu

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Felvilágosítás

Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete

6720 Szeged, Feketesas u. 28.

Honlap: http://www2.u-szeged.hu/irsi/studies

Szakács Ildikó Réka

Tel.:62/ 546-756, fax: 62/546-756

e-mail: rszakacs@irsi.u-szeged.hu

Jelentkezés módja

Elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon


Aktuális események

Kapcsolódó hírek