Bezár

Szakirányú továbbképzés

Élelmiszerjogi szakokleveles mérnök

Élelmiszerjogi szakokleveles mérnök

2022. október 23.
2 perc


Tájékoztató - 2023


Képzési terv


A képzés célja

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik az élelmiszer előállítás, élelmiszerkereskedelem területén felmerülő jogi problémák megoldásának koordinálására alkalmasak, járatosak a területre vonatkozó jogi szabályozásban. A képzést indokolja, hogy az élelmiszerek és takarmányok biztonságára vonatkozó kérdések egyre fontosabbá és összetettebbé válnak, a kapcsolódó jogszabályi környezet folyamatos fejlesztést igényel, amely fejlődő jogterület strukturált ismerete elengedhetetlen az ellátási lánc bármely pontját érintő jogi kérdések megválaszolásához. A képzés tematikája ennek megfelelően - az európai uniós jogi fogalmához igazodva - kiterjed az élelmiszerek, valamint az élelmiszertermelés céljára tenyésztett állatok takarmányozására használt takarmány termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának minden szakaszára.

A képzés szakmai vezetője

Dr. Hegyes Péter István adjunktus, PhD.

Végzettség

élelemiszerjogi szakokleveles mérnök

A képzési idő

2 félév

Képzés jellemzője

levelező tagozatú képzés, tavaszi - őszi féléves rendszerben

a képzési hely: Szeged

a képzés formája ONLINE a tanórák időpontja félévente jellemzően péntek délután és szombati napokon

Önköltség jelenlegi összege

 180.000 Ft/ félév

A felvétel előfeltétele

Élelmiszermérnök alapszakon, élelmiszermérnök mesterszakon, élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök mesterszakon, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszakon, mezőgazdasági mérnöki alapszakon, vidékfejlesztési alapszakon, vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszakon szerzett oklevél, valamint a felsoroltaknak megfelelő főiskolai, illetve egyetemi képzéseken szerzett oklevél.

Jelentkezési határidő

2024. január 14.

A képzés kezdete

2024 február

Felvilágosítás

SZTE ÁJK Üzleti Jogi Intézet

Szakfelelős: Dr. Hegyes Péter István

hegyes.peter@juris.u-szeged.hu

Kapcsolat:

e-mail: uzletijog@juris.u-szeged.hu

6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.

tel./fax.: 36/62/544 - 414

Egyéb információk Levelező tagozatú képzés, a képzés módja zártrendszerű távolléti oktatás. A tanórák időpontja jellemzően péntek és szombat. A foglalkozások formája előadás (gyakorlati elemekkel) a képzési terv szerint. A képzés önköltséges, az önköltség összegét a Kar a jogszabályok keretei között évente állapítja meg.
Jelentkezés Modulo űrlapon
Modulo űrlap kitöltési útmutató


Aktuális események

Kapcsolódó hírek