Bezár

Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Bemutatkozás

Bemutatkozás

2015. július 14.
2 perc

Bemutatkozás


A Statisztikai és Demográfiai Tanszék 1921 óta létezik. A Tanszék az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Gazdaságtudományi Kar közös egysége, amelynek oktatási és kutatási profilja három csoportra bontható: a statisztikatudományok, a demográfia és a jogi informatika területére.

A Statisztikai és Demográfiai Tanszék oktatási profilját tekintve mindkét karon minden képzési szinten, a felsőoktatási szakképzésektől kezdve, az alapképzéseken, a mesterképzéseken, illetve az osztatlan jogászképzésen át a doktori képzésig megjelenik.

A tanszék részt vett 2015-2018 között hat egyetem megvalósításával létrejövő ProCivicStat, Erasmus+ együttműködési projektben, ahol statisztikai tananyagok, oktatási és oktatásmódszertani megközelítések, segédanyagok kerültek kidolgozásra. A fejlesztett anyagok öt nyelven a https://iase-web.org/islp/pcs  oldalon érhetőek el

A megújuló jogászképzésben átalakítottuk a statisztika oktatását Jogi adatgyűjtés és feldolgozás néven és a Jog informatika oktatását, amelyben az aktuális trendek mellett megjelennek a digitális eszközök (jogi adatbázisok, statisztikai adatbázisok, Excel, Word, Pdf kezelők) alkalmazásai.

A gazdasági képzések esetében adatbázisok és elemző szoftverek is alkalmazásra kerülnek az oktatásban. Több kurzus tananyagát teljesen felölelő elektronikus tananyagok (videók, tesztek, olvasóleckék) készültek: az EFOP 343 keretében a Jogi informatika, valamint a Jogi adatgyűjtés és feldolgozás kurzusokhoz, a mateimatikai statisztika kurzushoz, az EFOP362 keretében pedig a Jogi adatbázisok fakultatív kollégiumhoz.

A tantárgyak oktatásának modernizálása, gyakorlat centrikusabbá tétele külső szakemberek bevonásában is megnyilvánul: a KSH, a NAV, a Wolters Kluwer Hungary, a KPMG Tóásó Ügyvédi Iroda, illetve a Montana kft. Munkatársai rendszeres előadói óráinknak.

 

A tanszéken a hallgatói kompetenciák vizsgálatának is kiemelt szerepe van: a hallgatók informatikai, jogi informatikai kompetenciáit, pénzügyi tudatosságát, statisztikai jártasságát  vizsgáljuk és fejlesztjük. Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesülettel közös kutatócsoport fiatalok pénzügyi kultúráját vizsgálja 2011 óta. Ehhez kötődően jelenleg a Nemzeti Pénzügyi Tudatosság Stratégia 2. cselekvési programjában a PM Okosan a pénzzel programjának támogatásával pénzügyi tudatosság fejlesztő foglalkozásokat fejlesztünk középiskolások, jogi felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók, valamint tanárképzésben résztvevők számára.

A Tanszék nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra, a kollégák szakmai előmenetelére.

Az elmúlt időszakban több nemzetközi statisztikai konferenciát, workshopot, illetve hazai jogi informatikai konferenciát szerveztünk meg. Emellett a tanszéki kollégák rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi konferenciákon.

 

 

A Statisztikai és Demográfiai Tanszék eddigi vezetői:

Laky Dezső (1921-1926)

Kováts Ferenc (1926-1929)

Surányi-Unger Tivadar (1929-1940)

Schneller Károly (1945-1953)

Horváth Róbert (1953-1986)

Cséka Ervin (1986-1988)

Balázs József (1988-1996)

Katona Tamás (1996-2013)

Kovács Péter (2013-)

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek