Bezár

Oktatás/Vizsgák

Évfolyamdolgozati témák

Évfolyamdolgozati témák

2015. július 29.

Prof. Dr. Görög Márta

1. Személyiségi jogvédelem

Privacy rights protection

2. Szerződési jog

Contract law

3. Polgári jogi alapelvek

Principles of civil law

Tantárgyi előfeltételek: minden témánál Polgári jog II.

Dr. Farkas Csaba

1. Tagkizárás: elméleti és gyakorlati alapok

Exclusion of Members: theoretical and practical basics

2. Az üzletrész átruházás sajátosságai

Particulars of the transfer of business

3. A cégbejegyzési eljárás szabályai Európában

Rules of registration proceedings in Europe

Tantárgyi előfeltételek: minden témánál Polgári jog III.

Dr. Hegedűs Andrea

Családi jogból: a témák tantárgyi előfeltétele: Polgári jog II. sikeres vizsga és Családi jog vizsga legalább jó (4) eredménnyel

1. A lakáshasználat rendezése

Settling the use of the matrimonial home

2. Élettársi kapcsolat családjogi hatásai

Legal aspects of civil partnership under family law

3. Házastársi tartás és rokontartás jogintézményének összevetése

Comparison of the law of spoulas support and maintenance of relatives

4. Az anyai jogállás kérdése, problémák és lehetséges megoldások

The question of maternal status, problems and possible solutions

5. A nyilvántartott élettársi kapcsolat joghatásai de lege lata és de lege ferenda

From the legal effects of registered civil partnership de lege lata and de lege ferenda

6. Egyéb, a témavezetővel egyeztetett, szabadon választott téma

Other freely chosen topic agreed with the supervisor professor

Öröklési jogból: a témák tantárgyi előfeltétele a Polgári jog IV. kurzus legalább jó (4) eredménnyel való teljesítése

1. Házastárs, bejegyzett élettárs és élettárs, mint törvényes örökös; a házastárs kiesése

Spouse, registered partner and civil partner as legal heir; spouse’s debarment from succession

2. Egyéb, a témavezetővel egyeztetett, szabadon választott téma

Other freely chosen topic agreed with the supervisor professor

Dr. Kaprinay Zsófia

1. A jogi személy

The legal person

2. Az egyesület

The association

3. Az alapítvány

The foundation

Tantárgyi elfőfeltételek: minden témánál Polgári jog I.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek