Bezár

Szervezeti felépítés

Kari bizottságok

Kari bizottságok

2023. január 24.
3 perc

 

KARI BIZOTTSÁGOK

Frissítve: 2023. október 19.

1. TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

2023. október 19-től 2026. augusztus 31-ig.

Elnök:

Prof. Dr. Karsai Krisztina

egyetemi tanár, intézetvezető

Titkár tisztsége
folytán:

Prof. Dr. Antal Tamás

tudományos és általános dékán-helyettes, egyetemi tanár, tanszékvezető

Tagok tisztségük folytán:

Prof. Dr. Blutman László

az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár, tanszékvezető


Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

a Tudományos Diákköri Tanács elnöke, egyetemi tanár, tanszékvezető


Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta

dékán, egyetemi tanár, intézetvezető

Választott tagok:

Prof. Dr. Badó Attila

egyetemi tanár, intézetvezető


Prof. Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár

Hallgatói mobilitási ügyek tárgyalásakor a kari Hallgatói Önkormányzat által delegált egy fő nappali tagozatos hallgató

Felber Dóra

joghallgató

 

2. TANULMÁNYI BIZOTTSÁG

2023. október 19-től 2026. augusztus 31-ig.

Elnök tisztsége folytán:

Dr. habil. Merkovity Norbert

oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Titkár tisztsége folytán:

Dr. Siket Judit Sára

hallgatói ügyekért felelős dékáni megbízott, adjunktus

Tag tisztsége folytán:

Lakatos Andrea

a Tanulmányi Osztály vezetője

Hallgatói tagok:

Szrnka Aliz

kari Hallgatói Önkormányzat elnöke, nemzetközi tanulmányok hallgató


Epinger Ákos

joghallgató

 

3. OKTATÁSI, KREDITÁTVITELI, POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

2023. október 19-től 2026. augusztus 31-ig.

Elnök:

Prof. Dr. Szomora Zsolt

tanulmányi tanácsadásért felelős dékáni megbízott, egyetemi tanár

Titkár:

Prof. Dr. Juhász Zsuzsanna

egyetemi tanár

Tagok tisztségük folytán:

Dr. habil. Merkovity Norbert

oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens


Lakatos Andrea

a Tanulmányi Osztály vezetője

Választott tagok:

Dr. Juhász Krisztina

adjunktus


Dr. Siket Judit

hallgatói ügyekért felelős dékáni megbízott, adjunktus


Rossu Balázs Roland

mesteroktató

 

4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI BIZOTTSÁG

2023. október 19-től 2026. augusztus 31-ig.

Elnök tisztsége folytán:

Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta

dékán, egyetemi tanár, intézetvezető

Titkár tisztsége folytán:

Dr. Molnár Erzsébet

minőségbiztosítási referens, adjunktus

Tagok tisztségük folytán:

Prof. Dr. Antal Tamás

tudományos és általános dékán-helyettes, egyetemi tanár, tanszékvezető


Dr. habil. Merkovity Norbert

oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens


Prof. Dr. Szomora Zsolt

tanulmányi tanácsadásért felelős dékáni megbízott, egyetemi tanár

A napirend tárgyától függően kari Hallgatói Önkormányzat elnöke a Bizottság ülésére meghívható, meghívása esetén a részvételi és szavazati joga másra nem delegálható.

Szrnka Alíz

kari Hallgatói Önkormányzat elnöke, nemzetközi tanulmányok hallgató

 

5. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

2023. december 1-től 2026. augusztus 31-ig.

Elnök:

Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

egyetemi tanár, tanszékvezető

Titkár:

Dr. Pétervári Máté

tehetséggondozási referens, adjunktus (jogtörténet és római jog)

Választott tagok:

Dr. Molnár Erzsébet

adjunktus (bűnügyi tudományok)

 

Dr. Szivós Kristóf

tanársegéd (civilisztika és polgári eljárásjog)


Dr. Farkas Csamangó Erika

adjunktus (munkajog és üzleti jog)


Dr. Pongó Tamás

adjunktus (közjog)

 

Dr. Sziebig Orsolya

adjunktus (nemzetközi köz- és magánjog)

 

Dr. Nagy Zsolt

egyetemi docens (jogelmélet)


Szabó Palócz Orsolya

tanársegéd (politikatudományok)

 

Dr. Szalai Anikó

egyetemi docens

(nemzetközi kapcsolatok)

Hallgatói tag:

Varga András Zsolt

joghallgató

 

6. NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG

2023. október 19-től 2026. augusztus 31-ig.

Elnök:

Dr. Rúzs Molnár Krisztina

egyetemi docens

Titkár tisztsége folytán:

Dr. habil. Merkovity Norbert

oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Tagok tisztségük folytán:

Lakatos Andrea

a Tanulmányi Osztály vezetője


Dr. Siket Judit Sára

hallgatói ügyekért felelős dékáni megbízott, adjunktus

Választott tagok:

Prof. Dr. Juhász Zsuzsanna

egyetemi tanár


Dr. Juhász Krisztina

adjunktus

Hallgatói tag:

Szrnka Aliz

kari Hallgatói Önkormányzat elnöke, nemzetközi tanulmányok hallgató

 

 

 

Aktuális események

Kapcsolódó hírek