Bezár

Képzések

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszak (BA) - nappali tagozat

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszak (BA) - nappali tagozat

2010. március 22.
2 perc

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási alapszak Nappali tagozat

 Letölthető képzési tervek:

MKTB új képzési terv BA MK specializációval nappali 2017. szept.

MKTB új képzési terv BA TB specializációval nappali 2017. szept.


Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszak MK specializációval nappali

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszak TB specializációval nappali

A képzés célja

Olyan munkaügyi kapcsolatokkal és társadalombiztosítással kapcsolatos részfeladatokat megoldó, önálló hatáskörrel rendelkező szakemberek képzése, akik jogi és szorosan vett szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek munkaügyi kapcsolatok alakításában és a társadalombiztosítási ügyek intézésében. Továbbá

Munkaügyi Kapcsolatok specializáció BA-n:

Olyan szakemberek képzése, akik a munkaügyi kapcsolatok területén képesek elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában az alábbi négy differenciált területen önállóan munkát végezni.

a) a foglalkoztatói, munkahelyi szinten jelentkező munkaügyi kapcsolatok;

b) a munkavállalói és a munkáltatói érdekképviseletek kapcsolatai;

c) a két előző szinten jelentkező konfliktusok megelőzése és megoldása;

d) az a közigazgatási tevékenység, amely az előzőekben említett három csoport működéséhez szükséges állami feltételeket megteremti, illetve az állam (önkormányzatok) foglalkoztatással kapcsolatos politikai és pragmatikus feladatait öleli fel.

Társadalombiztosítási specializáció BA-n:

Olyan társadalombiztosítási szakemberek képzése, akik az általános ismereteken felül a következő négy szakmai területen szereznek alapvető elméleti tudást és gyakorlati jártasságot:

a) egészségbiztosítás- egészségügyi ellátások;

b) nyugellátások;

c) magánbiztosítás,

d) szociális ellátórendszerek finanszírozása (adó, járulék, stb.)

Az oklevélben szereplő végzettség

Munkaügyi kapcsolatok tanácsadó

Társadalombiztosítási tanácsadó

Választható specializációk

Munkaügyi kapcsolatok, Társadalombiztosítás

A hallgatók a 4. szemeszterben választanak specializációt, majd az 5-6. szemeszterben a választásuknak megfelelően a munkaügyi kapcsolatok vagy társadalombiztosítás specializáción folytatják a tanulmányaikat.

A képzési idő

6 félév

Képzés jellemzője

alapképzés

Finanszírozási forma

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Önköltség összege: 190.000 Ft/félév (nappali)
Önköltség összege: 180.000 Ft/félév (levelező)

A felvétel előfeltételei

érettségi bizonyítvány vagy felsőoktatási intézményben szerzett alap/főiskolai diploma vagy mester/egyetemi diploma

Felvétel módja

Részletes információk: www.felvi.hu

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Felvilágosítás

MKTB Képzések Intézete

6721 Szeged,Bocskai u. 10-12.

Kósa Fanni

(62) 546-356

e-mail: kosa.fanni@szte.hu

Jelentkezés módja

Elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon
 
 


 

 

 Aktuális események

Kapcsolódó hírek