Bezár

Képzések

Politikatudomány mesterszak (MA) nappali tagozat

Politikatudomány mesterszak (MA) nappali tagozat

2015. július 09.
2 perc

Politikatudomány mesterszak (MA) nappali tagozat


Letölthető dokumentumok:

Képzés bemeneti követelményei

Politikatudomány mesterképzés képzési terve (nappali tagozat, MSZKPOL_N_2022)

Képzési terv 2017

Képzési terv


A képzés célja

A Politikatudomány MA szak célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalompolitikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméleteket és a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot.

Az elméleti és módszertani szakirányo(ko)n végzettek megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, illetve tudományos karrier kialakítására politikatudományi posztgraduális műhelyek munkájába történő bekapcsolódással.

A gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező szakirány(ok) végzettei alkalmassá válnak arra, hogy politikai intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy velük érintkező gazdasági-társadalmi szervezetekben döntéselőkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.

Az oklevélben szereplő végzettség

okleveles politológus

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

mesterképzés

Finanszírozási forma

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Önköltség összege: 330.000 Ft/félév – nappali tagozat

A felvétel előfeltételei

felsőoktatási intézményben szerzett alap/főiskolai diploma vagy mester/egyetemi diploma

Felvétel módja

Részletes információk: www.felvi.hu

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Felvilágosítás

SZTE ÁJK Politológiai Tanszék

6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Petrovszki-Oláh László
(62) 544-386

e-mail: petrovszki@polit.u-szeged.hu

Jelentkezés módja

Elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon


Aktuális események

Kapcsolódó hírek