Bezár

Képzések

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási mesterszak (MA) - nappali

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási mesterszak (MA) - nappali

2015. július 09.
2 percLetölthető dokumentumok:

Képzés bemeneti követelményei


 Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás nappali MA MK specializáció

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás nappali MA TB specializáció


A képzés célja

A képzés célja a munkaügy és a társadalombiztosítás területén önálló feladatokat megoldó, saját hatáskörrel rendelkező vezető és középvezető szakemberek képzése, akik jogi és szorosan vett szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a speciális szakmai ismereteket igénylő — hazai és nemzetközi - munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális biztonsággal kapcsolatos ügyek intézésében.

Az alapképzéstől eltérően, a mesterképzésben olyan potenciális vezetőket, szakembereket kell képezni, akik az általánosnál nagyobb szakmai és vezetői felkészültséggel és jártassággal rendelkeznek.

A szakma-specifikus tárgyak és a potenciális felvevőpiac speciális jellegére tekintettel a BA képzésen végzett hallgatók továbblépése leginkább a külön erre a célra létrehozott munkaügyi és társadalombiztosítási mesterképzésben valósítható meg.

Az oklevélben szereplő végzettség


Okleveles Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Szakember

  • Munkaügyi Kapcsolatok Szakirány: munkaügyi kapcsolatok szakember
  • Társadalombiztosítási Szakirány: társadalombiztosítási szakember
   Választható specializációk

   Specializációt a második szemeszterben választanak a hallgatók, a Kar munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási igazgatási specializációt indít. A képzés harmadik és negyedik szemeszterében a választott specializáción folytatják hallgatóink tanulmányaikat .

   A képzés célja a munkaügy és a társadalombiztosítás területén önálló feladatokat megoldó, saját hatáskörrel rendelkező vezető és középvezető szakemberek képzése, akik jogi és szorosan vett szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a speciális szakmai ismereteket igénylő — hazai és nemzetközi - munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális biztonsággal kapcsolatos ügyek intézésében.

   A képzési idő

   4 félév

   Képzés jellemzője

   mesterképzés (MA)

   Finanszírozási forma

   A – állami ösztöndíjas képzés

   K – önköltséges képzés

   Önköltség összege: 295.000 Ft/félév

   A felvétel előfeltételei

   felsőoktatási intézményben szerzett alap/főiskolai diploma vagy mester/egyetemi diploma

   Felvétel módja

   Részletes információk: www.felvi.hu

   Jelentkezési határidő

   2024. február 15.

   Felvilágosítás

   MKTB Képzések intézete

   6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.

   Kósa Fanni

   (62) 546-356

   e-mail: kosa.fanni@szte.hu


   Jelentkezési lap

   Elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

    


   Aktuális események

   Kapcsolódó hírek