Bezár

Volt hallgatóinknak

Díszoklevelek kiadásának rendje az Állam- és Jogtudományi Karon

Díszoklevelek kiadásának rendje az Állam- és Jogtudományi Karon

2015. július 23.
2 perc

A Szegedi Tudományegyetem Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló szabályzatban foglaltakra figyelemmel:

"40. § (1) A díszoklevél az Egyetem azon volt hallgatójának adományozható, aki diplomáját 50, 60, 65, 70 vagy legalább 75 éve szerezte meg, életpályája alapján közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az Egyetem hírnevét öregbítette.

(2) A díszoklevél adományozásáról kérelem alapján az illetékes Kari Tanács dönt.

(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap.

(4) A díszoklevél átadására a karok rendelkezése szerint, ünnepélyes keretek között (tanévnyitó vagy diplomaátadó ünnepségen) kerül sor."

 

Ha 50/60/65/70/75 évvel ezelőtt a szegedi Állam- és Jogtudományi Karon szerezte meg diplomáját, és szeretne részt venni a díszoklevél átadó ünnepségen, az alábbi tennivalók szükségesek:

Az adott év május 15-ig az SZTE ÁJTK Dékáni Hivatala részére személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. I. emelet) vagy elektronikusan 

(e-mail: ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu) eljuttatni az alábbi dokumentumokat:


1. Az Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának kérvény arról, hogy az igénylő 50/60/65/70 évvel ezelőtt szerezte meg a diplomáját, és szeretne díszoklevelet igényelni.


2. fénymásolat a diplomáról (oklevél fénymásolata és/vagy a korábban kiadott díszoklevél fénymásolata; nem kell hitelesíteni).


3. szakmai önéletrajz (10-15 mondat, munkahelyek, beosztások, tudományos fokozatok, szakvizsgák, elismerések, kitüntetések, egyéb).


4. személyes adatok: születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonos ill. e-mail elérhetőség.


5. diploma kelte, száma


Díszoklevél iránti kérelemhez adatszolgáltatási nyomtatvány LETÖLTHETŐ ITT

Minden tanév júniusi Kari Tanácsülése tárgyalja a díszoklevelek iránti kérelmeket.

Az ünnepélyes átadás pontos idejéről és helyszínéről a Dékáni Hivatal időben értesítést küld.

(A díszoklevél átadására általában szeptember 3. vagy 4. hetében (hétköznap) kerül sor.)

Kérjük, hogy díszoklevéllel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel forduljanak a Dékáni Hivatalhoz bizalommal!

Szeretettel várjuk minden Kedves Volt Hallgatónk jelentkezését!


SZTE ÁJTK Dékáni Hivatal elérhetőségei:

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. I. emelet
H-6701 Postafiók 454
Telefon: 62/544-188
Fax: 62/544-204
E-mail: ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu

Adatkezelési tájékoztató (letölthető) a Díszdiploma-átadó ünnepség kapcsán.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek