Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási mesterszak kötelező szakmai gyakorlat

Tájékoztató nappali és levelező tagozatos hallgatók részére a 2014/2015. tanévtől kezdődően

 

  1. A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzésének kredittel nem honorált feltétele (kritérium-feltétel).
  2. A szakmai gyakorlat időtartama 3 hét, amely különböző gyakorlati helyen is letölthető.
  3. A gyakorlat megkezdésének előfeltétele, hogy a hallgató specializálódjon és a specializációt követően egy lezárt félévvel rendelkezzen.
  4. A szakmai gyakorlat teljesíthető közigazgatási vagy egyéb hatósági, vagy magánszféra különböző vállalatainál, érdekképviseleti szerveinél (kormányhivatal vagy annak szakigazgatási szerveinél, polgármesteri hivatal, rendőrség, minisztériumok, országos főhatóságok, gazdálkodó szervezetek, szakmai alapítványok, stb.) feltéve, hogy a gyakorlatvezető a hallgató által kiválasztott specializációval összefüggő feladatokat lát el. A gyakorlat akkor fogadható el, ha a gyakorlatot végző hallgató feladatait a specializációjával összefüggő feladatok teszik ki.
  5. A gyakorlat elsősorban a hallgató saját, egyéni szervezésében tölthető le, az általa választott helyen és időben, amennyiben a fogadó szerv elegendőnek tartja ehhez a Kar Munkaügyi és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének Tanulmányi Osztálya által kiadott igazolást a hallgatói jogviszony fennállásáról (ld.: „Igazolás szakmai gyakorlat saját szervezéséhez” című nyomtatvány). A nyomtatvány a Tanulmányi Osztályon beszerezhető és hitelesíthető.
  6. Amennyiben a hallgató a fenti módon egyénileg, saját szervezésben nem tudja gyakorlatát teljesíteni, akkor az SZTE ÁJK Karrier Irodájához fordulhat, (www.szteajkkarrier.hu, illetve info@szteajkkarrier.hu), aki tájékoztatást nyújt azon fogadó intézményekről, akivel a Kar már felvette a kapcsolatot szakmai gyakorlatok teljesítéséhez, és szükség esetén segít a gyakorlat megszervezésében is.
  7. Azon levelezős hallgatók esetében, akiknek állandó munkahelye szakmai gyakorlóhelyként is funkcionálhat, és a munkahelyén a specializációval összefüggő feladatokat lát el, a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése elfogadható az adott specializáció kérdésköreivel foglalkozó felettes munkáltatójának ez irányú hiteles igazolása alapján is.
  8. A kötelezően előírt 3 hetes szakmai gyakorlat teljesítésére a Kar elfogadja az SZTE ÁJK Karrier Iroda szervezésében, szakmai gyakornoki program keretében eltöltött gyakorlati időt is.
  9. A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásokat a képzés 3. és 4. félévében a kari naptárban megjelölt határidőig, a záróvizsgákat megelőzően kell együttesen leadni a Tanulmányi Osztályon. A teljesítés igazolására szolgáló nyomtatvány letölthető a kari honlapról („Igazolás a szakmai gyakorlat teljesítéséről”című nyomtatvány).
  10. A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekkel (tájékoztatás céljából) megkereshető Dr. Lajkó Dóra adjunktus (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, dlajko@juris.u-szeged.hu), illetve a Karrier Iroda megfelelő munkatársa is.

2014. október 20.