A Politológia és a Nemzetközi Tanulmányok alapképzés kötelező szakmai gyakorlata

Tájékoztató nappali és levelező tagozatos hallgatók részére a 2016/2017-es tanévtől kezdődően

 

 1. A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzésének feltétele (kritérium-feltétel).
 2. A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét, amelyet a képzési kimeneti követelményeknek megfelelően egybefüggően kell teljesíteni.
 3. A szakmai gyakorlat teljesíthető parlamenti vagy pártjellegű intézményeknél, központi közigazgatási szervezeteknél, kormányzati szerveknél, helyi önkormányzatoknál, azoknál a civil szervezeteknél, amelyek tevékenysége a politikatudományhoz és a nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódik, külképviseleti szerveknél, tömegkommunikációs intézményeknél (írott és elektronikus sajtó), közvélemény-kutatási intézményeknél, valamint politikatudományi elemző és kutatóintézeteknél.
 4. A gyakorlat a hallgató saját, egyéni szervezésében is letölthető az általa választott helyen és időben, amennyiben a fogadó szerv elegendőnek tartja ehhez a Kar Tanulmányi Osztálya által kiadott igazolást a hallgatói jogviszony fennállásáról (ld.: „Igazolás szakmai gyakorlat saját szervezéséhez” című nyomtatvány). A nyomtatvány a Tanulmányi Osztályon beszerezhető és hitelesíthető. Egyéni szervezésnél a 4. pontban található felsorolás nyújt támpontot a szakmai gyakorlati hely kiválasztásához, kétség vagy kérdés esetén dr. Juhász Krisztinához, a politológia és a nemzetközi tanulmányok szakok szakmai gyakorlati felelőséhez lehet fordulni. Amennyiben a hallgató a fenti módon egyénileg, saját szervezésben nem tudja gyakorlatát teljesíteni, akkor az SZTE ÁJTK Karrier Irodájához kell fordulnia (http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/szervezeti-felepites/ajtk-karrier-iroda, Telefon: 30/9792942, Email: szteajkkarrier@gmail.com vagy visontaikata@gmail.com), amely tájékoztatást nyújt azon fogadó intézményekről, amellyel a Kar már felvette a kapcsolatot kötelező szakmai gyakorlatok, valamint szakmai gyakornoki programok teljesítéséhez.
 5. Azon levelezős hallgatók esetében, akiknek állandó munkahelye szakmai gyakorlóhelyként is funkcionálhat, a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése elfogadható a munkáltatójának ez irányú hiteles igazolása alapján is.
 6. A kötelezően előírt 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítésére a Kar elfogadja az SZTE ÁJK Karrier Iroda szervezésében gyakornoki program keretében eltöltött gyakorlati időt is.
 7. A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásokat a képzés utolsó félévének megkezdésekor a kari naptárban megjelölt határidőig, a záróvizsgákat megelőzően kell együttesen leadni a Kar Tanulmányi Osztályán. A teljesítés igazolására szolgáló nyomtatvány letölthető a kari honlapról („Igazolás a szakmai gyakorlat teljesítéséről”című nyomtatvány).
 8. A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekkel dr. Juhász Krisztina adjunktus (Politológiai Tanszék, Szeged, Bocskai utca 10-12. 2. emelet 54-es szoba; juhaszk@polit.u-szeged.hu) keresendő.

2017. március

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • május 30.
  14:00 - 15:30
 • június 16.
  10:00 - 18:00
  Az SZTE alumni szervezete 2018. június 16-án (szombaton) immáron tizenkettedik alkalommal rendezi meg hagyományos családi és sportnapját, az SZTE Alma Mater Weekendet. Egy aktív és felhőtlen kikapcsolódást ígérő napra hívjuk az SZTE volt és jelenlegi dolgozóit, hallgatóit. Az Alma Mater Weekend Családi és Sportnap a mozgáson és a szórakozáson kívül ismét az ízekről is szól majd, hiszen idén is pörköltfőző versenyre invitáljuk a karokat és az egyetemi egységeket.
 • július 8.
  09:00 - 17:00