Oktatás/Vizsgák

Oktatás


A Statisztikai és Demográfiai Tanszék oktatási profilját tekintve mindkét karon minden képzési szinten, a felsőoktatási szakképzésektől kezdve, az alapképzéseken, a mesterképzéseken, illetve az osztatlan jogászképzésen át a doktori képzésig megjelenik.

 

ÁJTK

GTK

Jogi adatgyűjtés és feldolgozás

Statisztika

Üzleti és társadalomstatisztika

Gazdaság- és társadalomstatisztika

Társadalomstatisztika

 

Jogi informatika

Legal Informatics (PhD)

Jogi adatbázisok elmélete és gyakorlata

Jogi informatika és adatbázisok kezelése

 

Demográfia

Magyarország népesedéstörténete

A Koronák Uniójától az egyesülési törvényekig

A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai

 

Igazságügyi statisztika

Bűnügyi és statisztikai adatszolgáltatási ismeretek

 

Közvéleménykutatás

 

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek (jogi FOSZK)

 

Évfolyamdolgozati konzultáció

Szakdolgozati konzultáció

Általános statisztika I. (angolul és magyarul)

Általános statisztika II. (angolul és magyarul)

 

Gazdaságstatisztika (angolul és magyarul)

Matematikai statisztika

Társadalmi és gazdasági előrejelzések

 

Bevezetés a kvantitatív kutatásokba (PhD angolul és magyarul)

Többváltozós statisztika (PhD angolul és magyarul)

Döntéselmélet (PhD)

Gazdasági folyamatok statisztikai megjelenítése (PhD)

 

Excel és Access üzleti alkalmazások

Információgyűjtés, elemzés

Bevezetés az SPSS használatába

Számítógépes statisztikai adatelemzés

 

Társadalomstatisztika

Demográfia

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. július 29.