Tanszéki hirdető

 

I. A Statisztikai és Demográfiai Tanszék évfolyam- és szakdolgozat témakörei ÁJK hallgatói számára

 

Évfolyam- és szakdolgozat ajánlott témakörei - Recommended topics of thesis and essay

 

Évfolyam- és szakdolgozat témák Statisztikából és Demográfiából

 

1. A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében – The index numbers of the Hungarian society


2. Munkanélküliség – Unemployment


3. A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban – International comparison of complacency by labour


4. Az életminőség változása – The change of the quality of life


5. Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban – The housing situation by international comparisons; living standard of housing situation


6. A kultúra helyzete – The situation of the culture


7. A szociális helyzet – The social situation


8. Életszínvonal, megélhetés – Standard of living, livelihood


9. Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben – The educational situation, development in the Hungarian schoolsystem


10. Nemzetközi oktatásügyi adatok – International educational datas


11. Non-profit és civil szervezetek helyzete – The situation of the non-profit and civil organisations


12. A családok helyzete – The situation of the families


13. A szegénység Magyarországon – The poverty in Hungary


14. Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról – Demographic situation report in Hungary of these days


15. Igazságügyi statisztikai témakörök – Topics of criminal justice statistics


16. Egyes települések (határon túli is) demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása – Demographic, social statistics presentation of the Hungarian (transborder) settlements


17. A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai – The demographic situation of the transborder Hungarian minority


18. Magyarország népesedéstörténete – The population history of Hungary

 

 

Évfolyam- és szakdolgozat témák Jogi informatikából (Kovács Péter)

 

1. Az információs társadalom elméletei - Theory of the information society

2. Számítógépes bűnözés - Computer crime

3. Az információs társadalom politikája - Policy of the Information society

4. Statisztika elemzések - Statistical examinations

5. Az informatika jogi alkalmazási lehetőségi - The opportunity of the informatics applications

 

 

 

 

II. A Szakdolgozatvédés speciális követelményei a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken ÁJTK hallgatói számára

 

Jelen dokumentumban az ÁJTK hallgatói által a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken készített szakdolgozatok védésével kapcsolatos speciális elvárásokat foglaltuk össze.

 1. A szakdolgozatvédés célja, a szakdolgozat bemutatása, kihangsúlyozva a dolgozat
 2.  
  1. célját,
  2. szerkezetét,
  3. a megértést segítő fogalmakat,
  4. a szakdolgozó munkáját,
  5. a dolgozat főbb eredményeit, következtetéseit,
  6. a jelölt javaslatait, véleményét,

 

2. A védés során a hallgatónak a dolgozatát prezentáció formájában kell bemutatnia, mely vagy PowerPoint, vagy Prezi segítségével készült.

3. A szakdolgozat bemutatására a jelöltnek 8 perce van. Az idő leteltekor a bizottság a prezentációt megszakítja.

4. Mivel a prezentáció során a jelölt a munkásságát, a témában való jártasságát mutatja be, így a prezentáció szövegének akár diáról, akár papírról történő felolvasása nem elfogadható.

5. A prezentációt vita követi. A vitában a jelöltnek a bizottság kérdéseire, észrevételeire kell reagálnia.

 1. A prezentációban szereplő diák összeállításakor vegye figyelembe, hogy a diasor szemléltetésre, illetve a prezentáció segítésére szolgál, így egy-egy dia ne tartalmazzon 10 sornál hosszabb szöveget.
 2. A prezentációban szemléltetésként elvárt néhány ábra vagy táblázat alkalmazása, azonban a prezentációban a statisztikai formai követelményeket (cím, forrás, feliratok, mértékegység, stb.) be kell tartani.

 

Jelen elvárások a kar által meghatározott általános szakdolgozati szabályzattal együttesen érvényesek. A kari szabályzat letölthető az alábbi oldalról:

http://www.juris.u-szeged.hu/informaciok/szakdolgozat/szakdolgozat-szabalyzat-121204

Szeged, 2014. február 28.

Dr. Kovács Péter

tanszékvezető

egyetemi docens


III. Szakdolgozat védésének időpontjaIV. Vizsgaidőpontok


V. Félévközi vizsgák


Tanszékünk 2017/2018. tanév I. félévében azon hallgatók számára, akik második vagy harmadik alkalommal vették fel az adott főtárgyi kurzust, félévközi vizsgát hirdet 2017. november 6-10. A vizsgákra kérnénk, hogy a hallgatók e-mailen jelentkezzenek 2017. november 3-ig, a statisztika@juris.u-szeged.hu e-amil címen. Az e-mail tartalmazza:

- hallgató nevét,

-Neptun kódját,

-kurzuskódot, illetve

a felvételről szóló igazolást (második, vagy harmadik alkalom)Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • február 22.
  15:00 - 17:00
 • február 28.
  17:55 - 19:30
  Szalai Anikó, az SZTE ÁJTK adjunktusa Hétköznapi nemzetközi jog című előadásában kifejti: általában az emberek úgy gondolják, hogy a nemzetközi jog egy elvont szelete a jognak, amely a külföldiekre, másokra vonatkozik, de a mi hétköznapjainkat biztosan nem érinti. A nemzetközi jog azóta létezik, amióta államok vannak. Ez a jogterület eredetileg az államok közötti kapcsolatok rendezését szolgálta, azonban a technikai és társadalmi fejlődés elvezetett a nemzetközi jog kiszélesedéséhez. Kibővült a nemzetközi jog alanyainak köre, így az államok és nemzetközi szervezetek mellett ide soroljuk az embereket, sőt mostanában már a gazdasági társaságokat is. A nemzetközi jog áthatja a mindennapi életünket, onnantól kezdve, hogy bekapcsoljuk reggel a telefonunkat, megesszük a banánunkat és munkába megyünk, odáig, hogy este megnézzük a híreket.

Legolvasottabb