Tanszéki hirdető

 

I. A Statisztikai és Demográfiai Tanszék évfolyam- és szakdolgozat témakörei ÁJK hallgatói számára

 

Évfolyam- és szakdolgozat ajánlott témakörei - Recommended topics of thesis and essay

 

Évfolyam- és szakdolgozat témák Statisztikából és Demográfiából

 

1. A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében – The index numbers of the Hungarian society


2. Munkanélküliség – Unemployment


3. A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban – International comparison of complacency by labour


4. Az életminőség változása – The change of the quality of life


5. Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban – The housing situation by international comparisons; living standard of housing situation


6. A kultúra helyzete – The situation of the culture


7. A szociális helyzet – The social situation


8. Életszínvonal, megélhetés – Standard of living, livelihood


9. Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben – The educational situation, development in the Hungarian schoolsystem


10. Nemzetközi oktatásügyi adatok – International educational datas


11. Non-profit és civil szervezetek helyzete – The situation of the non-profit and civil organisations


12. A családok helyzete – The situation of the families


13. A szegénység Magyarországon – The poverty in Hungary


14. Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról – Demographic situation report in Hungary of these days


15. Igazságügyi statisztikai témakörök – Topics of criminal justice statistics


16. Egyes települések (határon túli is) demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása – Demographic, social statistics presentation of the Hungarian (transborder) settlements


17. A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai – The demographic situation of the transborder Hungarian minority


18. Magyarország népesedéstörténete – The population history of Hungary

 

 

Évfolyam- és szakdolgozat témák Jogi informatikából (Kovács Péter)

 

1. Az információs társadalom elméletei - Theory of the information society

2. Számítógépes bűnözés - Computer crime

3. Az információs társadalom politikája - Policy of the Information society

4. Statisztika elemzések - Statistical examinations

5. Az informatika jogi alkalmazási lehetőségi - The opportunity of the informatics applications

 

 

 

 

II. A Szakdolgozatvédés speciális követelményei a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken ÁJTK hallgatói számára

 

Jelen dokumentumban az ÁJTK hallgatói által a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken készített szakdolgozatok védésével kapcsolatos speciális elvárásokat foglaltuk össze.

 1. A szakdolgozatvédés célja, a szakdolgozat bemutatása, kihangsúlyozva a dolgozat
 2.  
  1. célját,
  2. szerkezetét,
  3. a megértést segítő fogalmakat,
  4. a szakdolgozó munkáját,
  5. a dolgozat főbb eredményeit, következtetéseit,
  6. a jelölt javaslatait, véleményét,

 

2. A védés során a hallgatónak a dolgozatát prezentáció formájában kell bemutatnia, mely vagy PowerPoint, vagy Prezi segítségével készült.

3. A szakdolgozat bemutatására a jelöltnek 8 perce van. Az idő leteltekor a bizottság a prezentációt megszakítja.

4. Mivel a prezentáció során a jelölt a munkásságát, a témában való jártasságát mutatja be, így a prezentáció szövegének akár diáról, akár papírról történő felolvasása nem elfogadható.

5. A prezentációt vita követi. A vitában a jelöltnek a bizottság kérdéseire, észrevételeire kell reagálnia.

 1. A prezentációban szereplő diák összeállításakor vegye figyelembe, hogy a diasor szemléltetésre, illetve a prezentáció segítésére szolgál, így egy-egy dia ne tartalmazzon 10 sornál hosszabb szöveget.
 2. A prezentációban szemléltetésként elvárt néhány ábra vagy táblázat alkalmazása, azonban a prezentációban a statisztikai formai követelményeket (cím, forrás, feliratok, mértékegység, stb.) be kell tartani.

 

Jelen elvárások a kar által meghatározott általános szakdolgozati szabályzattal együttesen érvényesek. A kari szabályzat letölthető az alábbi oldalról:

http://www.juris.u-szeged.hu/informaciok/szakdolgozat/szakdolgozat-szabalyzat-121204

Szeged, 2014. február 28.

Dr. Kovács Péter

tanszékvezető

egyetemi docensHírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 17. - 21.
  Egész napos
  III. International Week of Criminal Law / III. Internationale Woche des Strafrechts Szervező: ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete. 9 külföldi partneregyetemről (görög, német, tajvani, török, szerb, spanyol, olasz, román és orosz egyetemekről) érkeznek a karra jogászprofesszorok, akik a büntetőjog válogatott kérdéseiről tartanak előadásokat, valamint egy előre meghatározott témát (a tévedés szerepe a büntetőjogban) közösen dolgoznak fel a hallgatókkal jogösszehasonlító szeminárium keretében. Az intenzív hét végén kerekasztal-beszélgetést tartunk "Európa büntetőjoga 20 év múlva" címmel. A program angol és német nyelven folyik.
 • szeptember 26.
  14:30 - 16:00
 • szeptember 27.
  09:00 - 11:00
 • 2019. január 10.
  09:00 - 16:00