Tanszéki hirdető

 

I. A Statisztikai és Demográfiai Tanszék évfolyam- és szakdolgozat témakörei ÁJK hallgatói számára

 

Évfolyam- és szakdolgozat ajánlott témakörei - Recommended topics of thesis and essay

 

Évfolyam- és szakdolgozat témák Statisztikából és Demográfiából

 

1. A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében – The index numbers of the Hungarian society


2. Munkanélküliség – Unemployment


3. A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban – International comparison of complacency by labour


4. Az életminőség változása – The change of the quality of life


5. Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban – The housing situation by international comparisons; living standard of housing situation


6. A kultúra helyzete – The situation of the culture


7. A szociális helyzet – The social situation


8. Életszínvonal, megélhetés – Standard of living, livelihood


9. Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben – The educational situation, development in the Hungarian schoolsystem


10. Nemzetközi oktatásügyi adatok – International educational datas


11. Non-profit és civil szervezetek helyzete – The situation of the non-profit and civil organisations


12. A családok helyzete – The situation of the families


13. A szegénység Magyarországon – The poverty in Hungary


14. Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról – Demographic situation report in Hungary of these days


15. Igazságügyi statisztikai témakörök – Topics of criminal justice statistics


16. Egyes települések (határon túli is) demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása – Demographic, social statistics presentation of the Hungarian (transborder) settlements


17. A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai – The demographic situation of the transborder Hungarian minority


18. Magyarország népesedéstörténete – The population history of Hungary

 

 

Évfolyam- és szakdolgozat témák Jogi informatikából (Kovács Péter)

 

1. Az információs társadalom elméletei - Theory of the information society

2. Számítógépes bűnözés - Computer crime

3. Az információs társadalom politikája - Policy of the Information society

4. Statisztika elemzések - Statistical examinations

5. Az informatika jogi alkalmazási lehetőségi - The opportunity of the informatics applications

 

 

 

 

II. A Szakdolgozatvédés speciális követelményei a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken ÁJTK hallgatói számára

 

Jelen dokumentumban az ÁJTK hallgatói által a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken készített szakdolgozatok védésével kapcsolatos speciális elvárásokat foglaltuk össze.

 1. A szakdolgozatvédés célja, a szakdolgozat bemutatása, kihangsúlyozva a dolgozat
 2.  
  1. célját,
  2. szerkezetét,
  3. a megértést segítő fogalmakat,
  4. a szakdolgozó munkáját,
  5. a dolgozat főbb eredményeit, következtetéseit,
  6. a jelölt javaslatait, véleményét,

 

2. A védés során a hallgatónak a dolgozatát prezentáció formájában kell bemutatnia, mely vagy PowerPoint, vagy Prezi segítségével készült.

3. A szakdolgozat bemutatására a jelöltnek 8 perce van. Az idő leteltekor a bizottság a prezentációt megszakítja.

4. Mivel a prezentáció során a jelölt a munkásságát, a témában való jártasságát mutatja be, így a prezentáció szövegének akár diáról, akár papírról történő felolvasása nem elfogadható.

5. A prezentációt vita követi. A vitában a jelöltnek a bizottság kérdéseire, észrevételeire kell reagálnia.

 1. A prezentációban szereplő diák összeállításakor vegye figyelembe, hogy a diasor szemléltetésre, illetve a prezentáció segítésére szolgál, így egy-egy dia ne tartalmazzon 10 sornál hosszabb szöveget.
 2. A prezentációban szemléltetésként elvárt néhány ábra vagy táblázat alkalmazása, azonban a prezentációban a statisztikai formai követelményeket (cím, forrás, feliratok, mértékegység, stb.) be kell tartani.

 

Jelen elvárások a kar által meghatározott általános szakdolgozati szabályzattal együttesen érvényesek. A kari szabályzat letölthető az alábbi oldalról:

http://www.juris.u-szeged.hu/informaciok/szakdolgozat/szakdolgozat-szabalyzat-121204

Szeged, 2014. február 28.

Dr. Kovács Péter

tanszékvezető

egyetemi docens


III. Szakdolgozat védésének időpontjaIV. Vizsgaidőpontok


V. Félévközi vizsgák


Tanszékünk 2017/2018. tanév I. félévében azon hallgatók számára, akik második vagy harmadik alkalommal vették fel az adott főtárgyi kurzust, félévközi vizsgát hirdet 2017. november 6-10. A vizsgákra kérnénk, hogy a hallgatók e-mailen jelentkezzenek 2017. november 3-ig, a statisztika@juris.u-szeged.hu e-amil címen. Az e-mail tartalmazza:

- hallgató nevét,

-Neptun kódját,

-kurzuskódot, illetve

a felvételről szóló igazolást (második, vagy harmadik alkalom)Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • május 30.
  14:00 - 15:30
 • június 16.
  10:00 - 18:00
  Az SZTE alumni szervezete 2018. június 16-án (szombaton) immáron tizenkettedik alkalommal rendezi meg hagyományos családi és sportnapját, az SZTE Alma Mater Weekendet. Egy aktív és felhőtlen kikapcsolódást ígérő napra hívjuk az SZTE volt és jelenlegi dolgozóit, hallgatóit. Az Alma Mater Weekend Családi és Sportnap a mozgáson és a szórakozáson kívül ismét az ízekről is szól majd, hiszen idén is pörköltfőző versenyre invitáljuk a karokat és az egyetemi egységeket.
 • július 8.
  09:00 - 17:00