Bezár

Hírek

Honlap_kiemelt_hir_BO

Jön a negyedik BÖKE! Megkönnyítheted a felvételed képzéseinkre!

Jön a negyedik BÖKE! Megkönnyítheted a felvételed képzéseinkre!

2023. november 03.
3 perc

IV. Both Ödön Közjogtörténeti Emlékverseny középiskolai tanulóknak

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés


A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara immáron negyedszer hirdeti meg a Both Ödön Közjogtörténeti Emlékversenyt középiskolai tanulók számára. A verseny első feladata a hallgatók kreativitására alapozva egy történelmi napilapszám elkészítését várja a csapatoktól egyben a jelentkezés előfeltételeként. Ezt követően kerül sor a két aktuális témát tudományos igénnyel feldolgozó tesztből és érvpárbajból álló helyszíni fordulókra 2024. január 12-én. A 11. és 12. osztályos tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezését 2024. január 2-áig várjuk az elkészített napilapszámokkal együttes megküldésével.

A Karunk egykori kiváló jogtörténész oktatóegyéniségének nevét viselő Both Ödön Közjogtörténeti Emlékverseny célja a középiskolai diákok írásbeli és előadói készségeinek fejlesztése, valamint érdeklődésük felkeltése a közügyek és a köztörténet jogi vetületei iránt. A rendezvény egyedülálló lehetőséget nyújt a jelentkezők számára, hogy már az egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt elmélyíthessék jogtörténeti ismereteiket és szélesíthessék jogi gondolkodásuk látókörét.

 

A tanulmányi versenyre 11. és 12. osztályos tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezését várjuk az ország valamennyi középiskolájából. A 2024. január 12-én megrendezésre kerülő versenyen legfeljebb 10 csapat vehet majd részt. A csapatok kiválasztása az előzetesen megküldendő írásbeli feladat alapján történik.

 

A korábbi évekhez képest fontos változás, hogy a nyeremények az 1-3. helyezett csapatok tagjai számára járó 10-10 intézményi többletponttal egészültek ki, amely a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara jogász osztatlan képzésére, jogi felsőoktatási szakképzésére, nemzetközi tanulmányok alapképzésére, politikatudományok alapképzésére vagy személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapképzésére való felvételi alkalmával egyaránt figyelembe veendő.


Nyeremények:


I. helyezett csapat: bruttó 180.000 forint (csapattagonként: 60.000 forint) összértékű pénzjutalomban részesül. (Továbbá az első helyezett csapat tagjai közül azok, akik a felsőfokú tanulmányaikat a 2023/24. vagy a 2024/25. tanév őszi félévében az SZTE ÁJTK bármely szakán, nappali tagozatos hallgatóiként kezdik meg, további egyszeri, egyösszegű 100.000 forintos ösztöndíjban részesülnek)


II. helyezett csapat: bruttó 120.000 forint (csapattagonként: 40.000 forint) összértékű pénzjutalomban részesül.


III. helyezett csapat: bruttó 90.000 forint (csapattagonként: 30.000 forint) összértékű pénzjutalomban részesül.

 

A jelentkezési határidő: 2024. január 2.

 

A részletes versenyfelhívás itt érhető el, míg a regisztráció az alábbi linken végezhető el. (Ehhez részletes segítséget talál a versenyfelhívásban.)

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el.

 

Útmutató a napilapszám elkészítéséhez:

 

Legalább négy, maximum hat oldalas fiktív napilap elkészítése, amely azon a feltevésen alapul, hogy a napilap az 1923. év valamely tetszőleges napján jelenik meg. Ennek megfelelően a csapatok „újságíróinak” egy időutazásba kell kalauzolniuk az olvasóikat, amely során ennek az évnek egy vagy a megjelenés napját megelőző néhány napjának részben valós, részben fiktív történéseit kell bemutatnia a cikkeknek.

 

A formai követelmények a jelentkezési felhívásban érhetők el.

 

A megküldött napilapszámokat a bírálók a jelentkezési felhívásban megjelölt szempontok szerint értékelik. Tíznél több csapat jelentkezése esetén az így kialakuló rangsor határozza meg a részt vevő csapatok körét. A kapott pontszámokat a csapatok „magukkal viszik” a jelenléti fordulóra.

 

A napilapszámok elkészítéséhez igény esetén a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara mentori támogatást biztosít, amelyre a kapcsolattartáshoz megadott e-mail címen várjuk jelentkezésüket.

 

A további részletek a feladatokhoz a jelentkezési felhívásban érhetők el!

 

Kapcsolattartó: Dr. Pétervári Máté (adjunktus)

 

E-mail cím: both.ajtk@szte.hu vagy petervari.mate@juris.u-szeged.hu

 

Bízunk benne, hogy felhívásunk felkeltette érdeklődését, s versenyzőként köszönthetem Karunkon!

 

Prof. Dr. Görög Márta, dékán
Kep

Kep2


„A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által kiírt Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása- A tehetségek azonosítása és kibontakoztatása az SZTE-ÁJTK diákköreinek keretében című, NTP-HHTDK-23-0073 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg.”

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek