Jogpszichológiai Közlemények

A „Jogpszichológiai Közlemények” elnevezéssel indított sorozatunk célja, hogy időszakos kiadványunk hasábjain sorra megjelentessük a jogpszichológia és annak határterületei tárgykörében született kutatások eredményeit.

Főszerkesztő:

Dr. Zakar András CSc (SZTE)

Szerkesztők:

Dr. Kulcsár Gabriella PhD (PTE)

Dr. Visontai-Szabó Katalin PhD (SZTE)

Szerkesztő Bizottság:

Hazai intézmények képviselői & külföldi szakértők