Kutatás és oktatás

Kutatási profilunk kialakítása során kezdetben két főirányt határoztunk meg, amelyek mellett nyilván lehetőséget biztosítunk további témakörök feldolgozására is.

 

1. „A jogásszá válás folyamatának pszichológiai összetevői és mechanizmusai” (témavezető: Prof. Dr. Zakar András) című kutatási irány elsődlegesen átfogja és koordinálja a témakörre vonatkozó pályalélektani és tanácsadás-pszichológiai indíttatású elméleti és empirikus vizsgálatokat. Támogatja továbbá ezen a területen is a személyiség-, a fejlődés- és a szociálpszichológiai szemléletet érvényesítő kezdeményezéseket, valamint ösztönzi a jogot végzettek és a jogi ismereteket alkalmazó más szakemberek számára hasznosítható új munka- és foglalkoztatás-pszichológiai ismeretek és összefüggések feltárását.

 

2. A „Családjog – családpszichológia” (témavezető: Dr. Visontai-Szabó Katalin) címet viselő kutatási irány összefogja azokat a vizsgálatokat, amelyek elsősorban a család kialakulására, működésére és felbomlására fókuszálnak. E tekintetben különös hangsúlyt kap a gyermekek „mindenek felett álló” érdekének érvényesítése a gyermekelhelyezés, a szülő-gyermek közötti kapcsolattartás és a szülői felügyelet gyakorlása vonatkozásában. A két tudomány (a jog és a pszichológia) eredményeinek ilyen irányú speciális ötvözése többféle módozatot kínál a – meglehetősen sok embert közvetlenül érintő – családi nehézségek szakszerű és komplex feltárásához és egyben számos probléma megoldásához.


3. További kutatások (Dr. Harangozó Attila, Dr. Mikes Lili, Dr. Szalma Ibolya) különböző témakörök feldolgozására irányulnak, amelyek többek között az élethez való alapjogok emberi hátterének vizsgálata; az igazságügyi adatkezelés személyhez kötődő összetevőinek elemzése; valamint az igazságügyi pszichológiai szakértés új lehetőségeinek feltárása.

  

Oktatási feladatunk az egyes szakok pszichológiai tárgyainak gondozása az Állam- és Jogtudományi Kar képzési programjának megfelelően.

 

PhD képzés:


"A jogi pályák pszichológiai jellemzői" (fakultatív tárgy)

Előadó: Prof. Dr. Zakar András


Jogász szak:

 

„Pszichológia” (kötelezően választható tárgy nappali és levelező tagozaton)

Előadók: Prof. Dr. Zakar András és Dr. Visontai-Szabó Katalin


„Az életútfejlődés pszichológiája” (fakultatív tárgy)

Előadó: Prof. Dr. Zakar András


„A jogi pályák pszichológiai követelményei” (fakultatív tárgy)

Előadó: Prof. Dr. Zakar András


„Családpszichológia” (fakultatív tárgy)

Előadó: Dr. Visontai-Szabó Katalin


„A válás lélektana” (fakultatív tárgy)

Előadó: Dr. Visontai-Szabó Katalin


„Az emberi kapcsolatok pszichológiája” (fakultatív tárgy)

Előadó: Dr. Visontai-Szabó Katalin


„Pszichológiai tanácsadás a gyakorlatban” (fakultatív tárgy)

Előadó: Dr. Helembai Kornélia


„Személyiségfejlesztés” (fakultatív tárgy)

Előadó: Dr. Erdősi Erika

 

Munkaügyi és társadalombiztosítási szak:

 

„Általános és szakmai lélektan” előadás (kötelező tárgy nappali és levelező tagozaton)

Előadók: Prof. Dr. Zakar András és Dr. Visontai-Szabó Katalin


„Általános és szakmai lélektan” szeminárium (kötelező tárgy nappali tagozaton)

Előadók: Prof. Dr. Zakar András és Dr. Visontai-Szabó Katalin


„Munkapszichológia” (fakultatív tárgy)

Előadó: Dr. Visontai-Szabó Katalin

 

Posztgraduális szakjogászképzés:

 

„Általános és gyermekpszichológia” (kötelező tantárgy”)

Előadó: Dr. Visontai-Szabó Katalin


„Munkapszichológia, ergonómia és környezeti holisztika” (kötelező tárgy)

Előadó: Dr. Visontai-Szabó Katalin

 

Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés:

 

„Munkahelyi etika” (kötelező tárgy nappali és levelező tagozaton)

Előadó: Dr. Visontai-Szabó Katalin

 

Jogklinika:

 

„Szociálpszichológia” (választható kurzus)

Előadó: Dr. Visontai-Szabó Katalin

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • október 16.
  18:00 - 20:00
  A Bűnügyi Tudományok Intézete 2018. október 16-án 18:00-tól tartja következő TDK ülését, amelynek keretében a BTI oktatója, meghívott előadója, Dr. Urbán Zoltán dandártábornok, Jász-Nagykun-Szolnok megye rendőrfőkapitánya, valamint Prof. Dr. Karsai Krisztina, a BTI intézetvezető egyetemi tanára tart előadást, kerekasztal-beszélgetést a következő témában: "Designer drogok elleni küzdelem - tényleg büntetőjogi kérdés?" A BTI szeretettel vár minden érdeklődőt!
 • október 17.
  13:00 - 15:00
  Az Üzleti Jogi Intézet szervezésében a La Sapienza Egyetem oktatója és kutatója, Maria Romana Allegri professzor angol nyelvű előadása
 • október 18.
  09:00 - 16:30
 • október 18.
  10:00 - 12:00
  Az Üzleti Jogi Intézet szervezésében a La Sapienza Egyetem oktatója és kutatója, Maria Romana Allegri professzor angol nyelvű előadása
 • november 14.
  17:00 - 19:30
  A Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék szervezésében I. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Jogi Ki Mit Tud? Verseny. A Verseny fő célja a nemzetközi jogi érdeklődés felkeltése és a tanultak kötetlen környezetben való megmérettetése. A Versenyen a legjobb helyezést elérő csapatok a gyakorlaton ZH mentességet, így félév végi jegyet szerezhetnek (amennyiben a ZH mentességhez a félév során gyűjtött hiányzás a megengedett 2 alkalmon belül marad). A részletes versenykiírás letölthető az esemény oldaláról, vagy megtekinthető a tanszéki honlapon, a "Hírek" menüpontban. A verseny szervezői minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezvényre és az azt követő kötetlen beszélgetésre! Természetesen, a versenyt csak megtekinteni kívánó nézőket is szívesen látjuk a rendezvényen!