JOGPSZICHOLÓGIAI FÓRUM

 

Az alkalmazott pszichológia speciális – joggal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó – ága a jogtudomány gyorsan fejlődő társtudományaként egyre több szaktudományos ismeretet tár fel, amelyek integrálásával a „jogpszichológiai diszciplína” hazai elismertetése és továbbfejlesztése érdekében Jogpszichológiai Fórum (a továbbiakban Fórum) létesült azzal a céllal, hogy országosan összefogja a jog és a pszichológia terén tevékenykedő oktatókat, kutatókat és a gyakorlatban dolgozó szakembereket. Az alapító okirat szerint a Fórum nyitott valamennyi hazai jogi és pszichológiai oktatási és kutatási intézmény munkatársai, továbbá az ágazat gyakorlati szakemberei számára is. Három egyetem (SZTE, PTE és ME) állam- és jogtudományi karának dékánja együttes támogató nyilatkozatával segíti a Fórum munkáját, hogy a jogász-pszichológus szakemberek törekvése a közösen kialakított működési rend alapján mielőbb tényleges szakmai eredmények eléréséhez vezessen.

 

Vezetés:

Alapító elnök: Prof. Dr. Zakar András zakar@juris.u-szeged.hu

Elnök: Dr. Zeller Judit zeller.judit@ajk.pte.hu

Titkár: Dr. Visontai-Szabó Katalin visontai@juris.u-szeged.hu

 

Rendezvények:

2013/2014-es tanév

Szeged, 2014. április 4.(Alakuló ülés: az Alapító Okirat elkészítése)


2014/2015-ös tanév

Budapest, 2014. december 15. (Működési Rend kialakítása, „Pszichológia joghallgatóknak” című kiadvány előkészítése)