Bezár

Hírarchívum

EPLO-NRTI_Konferencia_2023.06.08

"A mesterséges intelligencia és a digitalizáció által teremtett kihívások a jog, nemzetközi kapcsolatok és politika területén" konferencia

"A mesterséges intelligencia és a digitalizáció által teremtett kihívások a jog, nemzetközi kapcsolatok és politika területén" konferencia

2023. május 31.

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra, Informatórium

Időpont: 2023. június 8.

NRTI EPLO AJTKA mesterséges intelligencia és a digitalizáció által teremtett kihívások a jog, nemzetközi kapcsolatok és politika területén

 

Konferencia

 

2023. június 8.

 

Synopsis

 

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia fejlődése számos új kihívást teremtett a 21. század eleji társadalomtudományok számára. A digitális társadalommá való átalakulás és a virtuális tér megnyílása számos kutatási megközelítést kínál a jog- és politikatudományban, amelyből a konferencia különösen az alábbiakra fókuszál: az állam intézményeinek működésére gyakorolt hatás; az állampolgári részvétel előtt megnyíló lehetőségek; az egyéni alapjogok védelme a virtuális térben; a digitalizáció nemzetközi kapcsolatokra és politikára gyakorolt hatása.

 

Ezek a megközelítések az egyén és a közösség kapcsolatát kutatják a hagyományos egyensúlyoknak (demokrácia és jogállamiság) a digitális átalakulás és a virtuális tér által gyakorolt hatások közötti fenntartása vonatkozásában. A nemzeti és nemzetközi jogalkotás és politika hagyományos statikus és dinamikus vizsgálatával választ keres az alkotmányos intézmények, különösen a jogalkotás, igazságszolgáltatás és végrehajtás intézményeinek, valamint egyes politikai intézményeknek a változásaira a digitális társadalommá való átalakulás és a virtuális tér megnyílása miatt. A politikatudományi vizsgálatok keretében hangsúlyt helyezünk a politikai kommunikáció és a külpolitika alakításának kihívásaira a digitalizáció kapcsán.

 

A rendezvény az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósul meg (IX-SZ/ID/513/2/2022).

*

 

Challenges raised by artificial intelligence and digitalisation

in the field of law, international relations and politics

 

Conference

 

8 June 2023

 

The development of digitalisation and artificial intelligence has created a number of new challenges for social sciences of the early 21st century. Several research approaches gain ground due to the evolution of digital society and the widening of virtual space in the field of law and political sciences. Our conference will focus in particular on the following aspects: influence on the functioning of state institutions; new possibilities for active citizenship; protection of individual fundamental rights in virtual space; the impact of digitalisation on international relations and politics.

 

These approaches explore the relationship between the individual and the community in the mirror of preserving traditional balances (democracy and the rule of law) amid effects of digital transformation and virtual space. Through traditional static and dynamic examinations, national and international legislation and politics seek answers to changes of constitutional institutions (especially the institutions of legislation, justice and execution, as well as certain political institutions) due to the evolution of digital society and the widening of virtual space. While exploring political sciences related issues, we focus on challenges of shaping political communication and foreign policy, driven by digitalisation.

 

The event is carried out with the support of the programs of the Hungarian Ministry of Justice enhancing the standards of legal education (IX-SZ/ID/513/2/2022)


Helyszín/Venue: Szent-Györgyi Albert Agóra, Informatórium

6722 Szeged, Kálvária sgt. 23. II. em.

PROGRAM

09:00 - 09:10 Regisztráció

 

09:10 - 09:20 Megnyitó

Dr. habil. Szalai Anikó, intézetvezető egyetemi docens, SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet (NRTI)

Szekció 1. (angol nyelven) – Moderátor: Dr. Pongó Tamás, adjunktus, SZTE ÁJTK Közjogi Intézet

 

09:20 - 09:35 Artificial Intelligence in the Service of Judicial Decision-making: the Example of Human Trafficking Criminal Cases

Prof. Dr. Karsai Krisztina, intézetvezető egyetemi tanár; Dr. Gál Andor, egyetemi adjunktus; Lichtenstein András, tanársegéd, SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete

Dr. habil. Kovács Péter, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete, Statisztikai és Demográfiai Tanszék

 

9:35 - 09:50 The Use of Training Data by Generative AI from a Copyright Perspective

Prof. Dr. Mezei Péter, egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

 

09:50 - 10:05 Covert Online Entrapment in Transnational Criminal Cases – Lessons from a Hungarian Judgment

Prof. Dr. Szomora Zsolt, egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete

 

10:05 - 10:20 The Effect of the Russia-Ukraine War on the Freedom of Speech Online

Dr. habil. Szalai Anikó

 

10:20 - 10:35 Kérdések és válaszok

 

10:35-10:50 Kávészünet

 

Szekció 2. (angol nyelven) – Moderátor: Prof. Dr. Mezei Péter

 

10:50 - 11:05 ’We Don’t Need No Education’? Towards a Grassroots-Informed Regulation of Generative AI in Educational Institutions (online)

Julija Kalpokienė, Attorney-at-law & PhD Researcher, Faculty of Law, Vytautas Magnus University; Ignas Kalpokas, PhD, Associate Professor, Faculty of Political Science and Diplomacy, Vytautas Magnus University

 

11:05 - 11:20 Oversight Board – A New Approach to Content Moderation

Dr. Pongó Tamás, egyetemi adjunktus, SZTE ÁJK Közjogi Intézet

 

11:20 - 11:35 Exploring Copyright Challenges in the Era of AI: From Language Models to Image and Music Generation (online)

Laura Grisales Rendón LLM, PhD student, Georg-August-Universität Göttingen, Germany

 

11:35 - 11:50 Endless Competition Between Law and Technology: Who’s the Winner? Let’s ask Chatgpt

Dr. Gültekin Várkonyi Gizem, egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK NRTI

11:50 - 12.10 Kérdések és válaszok

 

12:10 - 13:00 Ebédszünet


Szekció 3. (angol nyelven) – Moderátor: Dr. habil. Szalai Anikó

 

13:00 - 13:15 Some Concerns on the Reasoning of Authority Decisions in the Digital Era

Dr. habil. Csatlós Erzsébet, egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK Közjogi Intézet

 

13:15 - 13:30 Toy, Friend or Foe? The Impact of AI Applications on Children’s Data Protection

Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia, egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa Jogi Tanszék

 

13:30 - 13:45 Violation of the Children’s Right to Education in the Era of Digital Education

Dr. Kálmán Renáta, egyetemi tanársegéd, SZTE ÁJTK Közjogi Intézet

 

13:45 - 14:00 The Digital Silk Road’s Potential Effect on (Cross-Border) Stability and Security

Dr. Gulyás László, egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK NRTI

 

14:00 - 14:15 Kérdések és válaszok

 

14:15 - 14:30 Kávészünet

 

 

Szekció 4. (magyar nyelven) – Moderátor: Prof. Dr. Karsai Krisztina

 

14:30 - 14:45 Megváltoztat(hat)ja-e a mesterséges intelligencia a szabadalmi monopóliumot érintő politikai/társadalmi/gazdasági felfogást?

Prof. Dr. Görög Márta, dékán, egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Közjogi Intézet

 

14:45 - 15:00 Mesterséges intelligencia és börtönkörnyezet

Prof. Dr. Juhász Zsuzsanna, egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete

 

15:00 - 15:15 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások szabályozásának hatása a helyi önkormányzati autonómiára

Dr. Siket Judit, egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK Közjogi Intézet

 

15:15 - 15:30 Digitális szuverenitás és az állam funkcionális változásai

Dr. Tribl Norbert, egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK NRTI

 

15:30 - 15:45 Kérdések és válaszok

 

15:45 - 16:00 Zárszó

Dr. habil. Szalai Anikó


*

 

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Részvételi szándékát az irsi@irsi.u-szeged.hu e-mail címen kérjük jelezni.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek