Bezár

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete

Kutatásaink

Kutatásaink

2019. március 11.
4 perc

Current Research in the Field of International Affairs:

A kutatócsoport 2019. márciusában alakult, a nemzetközi kapcsolatok terén folytat kutatást. Célunk a minél szélesebb körben történő disszemináció magyarul és angolul. Ennek megfelelően az eredmények ismertetésre kerülnek a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének honlapján, nyomtatott vagy elektronikus tanulmányok formájában, továbbá magyar és külföldi hallgatóknak tartott tudományos előadások, illetve a szélesebb közönség számára nyitott tudománynépszerűsítő események megtartásával.

A kutatócsoport vezetője: Fejes Zsuzsanna PhD email

A kutatócsoport tagjai:

Szőke-Kis Bernadett email
Gombos Jarmo email
dr. Ibrahim Ádám email

Szilágyi László email


Európa-jog:


Az NRTI vállal részt a tudományos kutatásokban, a kutatási munka jövőbeni terveinek alapját képezik a korábban megvalósult kutatások.

 

Az elmúlt évek projektjei:

 

·Balaton PHC projekt 2014, 2015 (Résztvevők az NRTI részéről Trócsányi László, Kruzslicz Péter, Sulyok Márton és francia partnerek a Sorbonne Egyetem Alkotmányjogi Kutatóintézetéből) – téma: Nemzeti alkotmányok és európai értékek (alkotmányos identitás-kutatás)

· Magyary Zoltán Posztdoktori Kutatási Program: „A roma kisebbség nemzetközi és európai jogi védelmének kihívásai és lehetőségei” (2013-2014). Szalai Anikó

· Magyary Zoltán Posztdoktori Kutatási Program: „A kormányzás új formái, az állami funkciók átalakulása a XXI. században Magyarországon”(2013-2014). Fejes Zsuzsanna

  • IM kutatástámogatási pályázat: "A modern állam 21. századi közjogi kihívásai – az állami funkciók átalakulása" (2016. augusztus-2017. május) Kutatásvezető: Fejes Zsuzsanna
  • Nemzetpolitikai ismeretek program: A Bethlen Gábor Alapítvánnyal együttműködésben 2014-2018 között négy tanéven keresztül működtetett oktatási program. Ennek keretében az egyetem bármely hallgatója elvégezhette a program kurzusait, illetve részt vehetett a kapcsolódó rendezvényeken.

 

 

Jelenleg futó projektek:

 

·Jogi akadálymentesítés a V4 országok között. 2018. február 1 – 2019. július 31.

A projektet a Nemzetközi Visegrádi Alapon keresztül Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya támogatta. Az alap missziója, hogy előmozdítsa a közép-európai fenntartható regionális együttműködést segítő elgondolásokat.

Projekt vezető partner: Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI)

  • IM oktatásfejlesztési és kutatástámogatási pályázat: Tananyagfejlesztés. "Államközi kapcsolatok" c. tankönyv elkészítése, 2018.

 

 

Eredmények:

·Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. Alkotmányos identitás és európai integráció. HVG Orac, Budapest, 2014. (ISBN 978 963 258 226 9)

·Jakó Mira Anna (szerk.): Nemzeti identitás és alkotmányos identitás az Európai Unió és a tagállamok viszonylatában. Generál, Szeged, 2014, 64. pp. ISBN 978 963 306 4450

·Marie-Odile Peyroux-Sissoko – Péter Kruzslicz (dir.): Constitutions nationales et valeurs européennes. Centre Universitaire Francophone, Szeged, 2015, 200 pp.

  • Szakács Ildikó Réka (szerk.) Nemzetpolitika a gyakorlatban - Kisebbségek helyzete, jogai és védelme. SZTE ÁJTK NRTI - Innovarinat Nyomda, Szeged, 2016. ISBN 978-963-306-483-2, ISSN 2064-4639

·Fejes Zsuzsanna – Soós Edit – Varga-Jakó Mira Anna (szerk.): A modern állam 21. századi közjogi kihívásai: Az állami funkciók változásai az európai integrációban. Szeged, Magyarország: Iurisperitus Bt. 2017. 76 p. ISBN: 9786155411533

·Szakács Ildikó Réka (szerk.) Nemzetpolitikai ismeretek. SZTE ÁJTK NRTI -Innovarinat Nyomda, Szeged, 2017. ISBN 978-963-306-519-8 ISSN 2064-4639

· Fejes Zsuzsanna – Szalai Anikó (szerk.): Államközi kapcsolatok. Opera Iurisprudentiae 2. Iurisperitus Bt. 2018. Megjelenés alatt.

Az Európai Unió intézményi és döntéshozatali rendszerének általános kérdései, a hatalomgyakorlás európai rendszere és az erre vonatkozó elméletek

Az Európai Unió jogrendszerének általálnos jellemzői, az uniós jogrendszer fejlődési irányai, az uniós joghoz kapcsolódó jogalkotási és jogalkalmazási kérdések

Bevándorlás és migráció az Európai Unióban, a Schengeni Egyezmények alkalmazásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati, intézményi és jogalkalmazási kérdések

Az Európai Unió szakpolitikái a gyakorlatban: szomszédságpolitika, energiapolitika, stb.

Az Európai Unió kapcsolata az Európán kívüli területekkel, különösen az afrikai kontinens vonatkozásában

Közjog:

Szuverenitás és demokrácia, alkotmányozás, alkotmányfejlődés, összehasonlító parlamenti jog, közigazgatási bíráskodás, jogállamiság garanciái, nemzeti alkotmányjog és európai integráció, frankofón országok politikai és jogi berendezkedése

Jogalkotás és jogalkalmazás alkotmányos kérdései, a jogalkotási eljárások összehasonlító vizsgálata Európában, nemzeti jogalkotási eljárások és az uniós jogalkotás viszonya, jellemzőik összehasonlító elemzése

Szuverenitás és integráció, nemzeti érdekek képviselete az Európai Unióban, nemzeti alkotmányok és európai integráció, alkotmányosság és európai integráció

Nemzeti identitás és a nemzeti alkotmányos identitás az Európai Unióban, az európai integráció alkotmányos korlátai, nemzeti alkotmányos értékek védelme, közös európai alkotmányos hagyományok, jogállami és alapjogi standardok Európában

Kisebbségi jogok, kisebbségek védelme, nyelvi jogok

Politológia:

Nemzetközi viszonyok, Raymond Aron totalitarizmus elmélete

Média és politikatudomány, média és politika, EU audiovizuális politikája

Kulturális sokszínűség, a kulturális sokszínűség védelme, erősítése a nemzetközi együttműködési rendszerekben, a frankofónia és a frankofón országok együttműködésének példája, a Frankofónia Nemzetközi Szervezete és annak működése a gyakorlatban

A Központ ezekben a témákban rendszeresen rendez konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, ld. Rendezvények

Aktuális események

Kapcsolódó hírek