Bezár

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete

Az Intézet története

Az Intézet története

2015. november 16.
4 perc

A Szegedi Tudományegyetem Európa-tanulmányok Központja 1998-ban az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja és a Külügyminisztérium megállapodása alapján, Phare pályázati támogatással jött létre egy országos hálózat részeként.


Az ETK hálózat felállításának célja az volt, hogy az Európa-tanulmányi Központok mozdítsák elő azt a folyamatot, melynek eredményeképpen az egyetemek, mint az ország legfőbb tudásbázisai, aktív szerepet vállaljanak az EU csatlakozás közeledtével egyre sürgetőbbé váló uniós szakemberképzésében. További cél volt olyan több nyelven beszélő, uniós kérdésekben megfelelően tájékozott szakemberek képzése, akik a hazánk EU csatlakozásával megváltozott környezetben megfelelően tudják munkaadójuk, saját vállalkozásuk és az ország érdekeit képviselni. Célunk volt továbbá olyan szellemi műhelyek létrehozása, amelyek lehetővé teszik, hogy hazánk Európai Unióba történő belépését követően az integráció aktuális politikai, gazdasági és társadalmi vetületei szélesebb körben ismertté válhassanak.

Az ETK feladatait a kezdetektől az alábbiakban foglalhatjuk tehát össze:

 • Szakemberek képzése, illetve továbbképzése
 • Kutatási programokban való részvétel
 • Együttműködés európai uniós kutató műhelyekkel
 • Hazai és külföldi hallgatók számára az Európai Unióval kapcsolatos képzési modulok biztosítása
 • Rendezvények, konferenciák szervezése európai uniós témakörökben
 • Partnerségek kialakítása
 • Pályázatírásban, projektek megvalósításában való közreműködés

Az SZTE ETK megalakulásakor az egyetem központi funkcionális egysége volt. A pályázat lebonyolítását és az ETK vezetését 1999 januárjáig Dr. Csernus Sándor vállalta. 1999-ben a Központ vezetését Dr. Monok István vette át. 2000 és 2002 között Dr. J. Nagy László vezette az ETK-t, ő készítette el a pályázat lezárását is. 2002-ben és 2003-ban a Központ igazgatója Dr. Anderle Ádám volt. A Központot 2004 óta Dr. Trócsányi László vezeti.
A képzési programok mellett megalakulása óta az ETK fontos tevékenysége a szakmai konferenciák, rendezvények szervezése, melyekből legalább évente egy-kettő megrendezésre került.
A különféle rendezvények folyamatos lebonyolítása mellett az ETK 1999-től nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a konferenciák eredményei tanulmánykötetek formájában a szélesebb szakmai és civil közvélemény számára is elérhetővé váljanak.
A 2004-es évtől az ETK több, minisztériumok, alapítványok által meghirdetett projektben vett részt civil szervezetek bevonásával.


Az ETK megalakulása óta számos rövid ciklusú képzési programot (2-5 nap) is megvalósított, különféle témákban:

 • Projektciklus-menedzsment alapjai
 • Projektciklus-menedzsment
 • Európa-tanulmányok speciális képzés
 • Közbeszerzés
 • Multiplikátor képzési program

2005 elején az Európa-tanulmányok Központ átkerült az Állam- és Jogtudományi Karhoz. Ez a változás lehetővé tette, hogy önálló képzési programokat hirdessen meg. Így 2006 szeptemberében indult a bolognai rendszerben működő nemzetközi tanulmányok szak Nemzetközi tanulmányok alapképzési (BSC) szak néven. A 80 hallgatóval induló képzésre már az első évben közel tízszeres túljelentkezés volt és magas, 133 pontos felvételi küszöb.
Ugyanezen képzés mesterszaka (MA) a sikeres akkreditációt követően 2009 szeptemberében indult Európa-tanulmányok szakiránnyal. Az Európa-tanulmányok Központ továbbá sikeresen akkreditálta szintén mesterszakon a Latin-Amerika és a Mediterráneum szakirányt.
2005-ben indult a francia nyelvű Európa-jogi mesterképzés a Jean Moulin Lyon III Egyetem együttműködésével. Az erre a képzésre beiratkozott hallgatóink sikeres végzést követően teljes értékű francia Master fokozatú diplomát szereznek. 2009-ben a korábban az Összehasonlító Jogi Intézet keretében folytatott úgynevezett Francia Jogi Képzés szintén az ETK gondozásába került, e képzés átszervezését követően Európai Civilizáció és Integráció Képzés néven második francia nyelvű szakosodásként immár mint egyetemi akkreditált képzés kerül meghirdetésre.
Az európai egyetemekről érkező hallgatók számára az ERASMUS program keretében kínálunk angol és francia nyelvű, az EU-val kapcsolatos órákat.
2007 tavaszán sikeres pályázat eredményeként az ETK-ban megnyílt a Europe Direct Szeged európai információs pont az Európai Unió Bizottságának támogatásával. Az információs pont feladata, hogy a széles közvélemény számára adjon tájékoztatást és tanácsot az Európai Unió szakpolitikáit érintő kérdésekben, eljutassa az Európai Unió intézményeitől származó helyi és regionális érdekeltségű információkat az állampolgárokhoz, valamint visszajelzési lehetőséget biztosítson a nyilvánosságnak az uniós intézmények felé.

Az Európa-tanulmányok Központ 2013 májusától Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet néven folytatja tevékenységeit.

Aktuális események

Kapcsolódó hírek