Bezár

Felvételizőknek

Tájékoztatás a felsőfokú végzettségűek pontszámításáról

Tájékoztatás a felsőfokú végzettségűek pontszámításáról

2015. július 23.
2 perc

felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) sz. kormányrendelet 15. § (6) bekezdése szerint:

 

„A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a 20-21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot.”

Fentiekre figyelemmel a 2013. évi felvételi eljárástól kezdődően a Kar felsőoktatási szakképzésére, alapképzésére illetve osztatlan képzésére (nappali és levelező munkarendben egyaránt) felsőfokú végzettséggel jelentkezők részére a diplomaátlag alapulvételével az alábbi pontszámítás kerül alkalmazásra:Felsőfokú oklevél vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

 

A felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2023. évi felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

Mesterképzésben szerzett oklevél (idetartozik az osztatlan képzésben, korábban egyetemi képzésben szerzett oklevél is), alapképzésben szerzett oklevél (korábban főiskolai oklevél), valamint felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

 

kitűnő: 400 pont

jeles: 390 pont

jó: 370 pont

közepes: 350 pont

elégséges 320 pont

és a felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott, nyelvvizsgához és sportteljesítményhez kapcsolt többletpontok.

Aktuális események

Kapcsolódó hírek